Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
  
  
Trích yếu
  
  
  
  
  
  
  
Attachment1/17/2022
Quyết định thành lập hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường
Ban Quản lý các KCN Đồng Nai7Lĩnh vực Môi trường8
  
Attachment1/11/2022
Đăng ký thực hiện phương án tổ chức cho người lao động đi về hàng ngày của Công ty TNHH Alltech Việt Nam
Ban Quản lý các KCN Đồng Nai7Phòng chống dịch bệnh Covid-1919
  
Attachment1/11/2022
Hỗ trợ người lao động ở lại ăn tết tại Đồng Nai
Ban Quản lý các KCN Đồng Nai7Phòng chống dịch bệnh Covid-1919
  
Attachment1/5/2022
Lịch tiếp công dân, doanh nghiệp năm 2022 của Lãnh đạo Ban Quản lý các KCN Đồng Nai
Ban Quản lý các KCN Đồng Nai7
  
Attachment1/4/2022
thông tin về một số chính sách hỗ trợ cho người lao động
Sở, ban, ngành địa phương9Lĩnh vực Lao đông - Tiền lương5
  
Attachment1/4/2022
đăng ký thực hiện phương án tổ chức cho người lao động đi về hàng ngày của Công ty TNHH Fujikura Electronics Việt Nam
Ban Quản lý các KCN Đồng Nai7Phòng chống dịch bệnh Covid-1919
  
Attachment1/4/2022
Đăng ký thực hiện phương án tổ chức cho người lao động đi về hàng ngày của Chi nhánh Công ty Cổ phần Công nghiệp nhựa Phú Lâm
Ban Quản lý các KCN Đồng Nai7Phòng chống dịch bệnh Covid-1919
  
Attachment12/28/2021
đăng ký thực hiện phương án tổ chức cho người lao động đi về hàng ngày của Chi nhánh Công ty TNHH Kanepackage Việt Nam
Ban Quản lý các KCN Đồng Nai7Phòng chống dịch bệnh Covid-1919
  
Attachment12/30/2021
đăng ký thực hiện phương án tổ chức cho người lao động đi về hàng ngày ủa Công ty TNHH Toste Việt Nam (KCN Long Đức)
Ban Quản lý các KCN Đồng Nai7Phòng chống dịch bệnh Covid-1919
  
Attachment12/16/2021
Phòng chống dịch COVID-19 đối với người nhập cảnh
Bộ, Ngành Trung ương6Phòng chống dịch bệnh Covid-1919Văn bản2
  
Attachment12/24/2021
Hướng dẫn y tế phòng, chống dịch COVID-19 đối với người được nhập cảnh vào Việt Nam làm việc ngắn ngày (dưới 14 ngày)
Bộ, Ngành Trung ương6Phòng chống dịch bệnh Covid-1919Văn bản2
  
12/23/2021
Thông báo V/v nghỉ lễ Tết Dương lịch năm 2022 và treo cờ Tổ quốc
UBND Tỉnh1Văn bản chỉ đạo Tỉnh ủy - UBND tỉnh15
  
Attachment12/10/2021
THÔNG BÁO: Tuyển dụng công chức hành chính năm 2021
Sở, ban, ngành địa phương9Lĩnh vực Việc làm4
  
Attachment12/10/2021
Đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại doanh nghiệp
Ban Quản lý các KCN Đồng Nai7Phòng chống dịch bệnh Covid-1919
  
Attachment12/9/2021
đăng ký thực hiện phương án tổ chức cho người lao động đi về hàng ngày của Công ty Cổ phần Greeenfeed Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai (KCN Sông Mây, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai)
Ban Quản lý các KCN Đồng Nai7Phòng chống dịch bệnh Covid-1919
  
Attachment12/9/2021
hướng dẫn bổ sung việc cấp hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động bị nhiễm vi rút SARS-CoV-2
Ban Quản lý các KCN Đồng Nai7Phòng chống dịch bệnh Covid-1919
  
Attachment12/9/2021
Đăng ký thực hiện phương án tổ chức cho người lao động đi về hàng ngày của Công ty TNHH Daikan Việt Nam
Ban Quản lý các KCN Đồng Nai7Phòng chống dịch bệnh Covid-1919
  
Attachment12/2/2021
Về việc triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều bổ sung
Sở, ban, ngành địa phương9Phòng chống dịch bệnh Covid-1919
  
Attachment11/27/2021
THÔNG BÁO Về việc làm và sử dụng giấy xét nghiệm SARS-CoV-2 giả
Sở, ban, ngành địa phương9Phòng chống dịch bệnh Covid-1919
  
Attachment11/26/2021
THƯ MỜI Tham dự Hội nghị "Hướng dẫn những quy định về sở hữu trí tuệ và công tác thẩm định sáng kiến phục vụ thi đua khen thưởng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai"
Sở, ban, ngành địa phương9
  
Attachment11/26/2021
Đăng ký thực hiện phương án tổ chức cho người lao động đi về hàng ngày của Công ty TNHH G.S.ACE Vina
Ban Quản lý các KCN Đồng Nai7Phòng chống dịch bệnh Covid-1919Thông Báo14
  
Attachment11/26/2021
V/v đăng ký thực hiện phương án 03 tại chỗ của Công ty TNHH Emivest Feedmill Việt Nam - Chi nhánh Đồng Nai (KCN Long Khánh, TP. Long Khánh, tỉnh Đồng Nai)
Ban Quản lý các KCN Đồng Nai7Phòng chống dịch bệnh Covid-1919Thông Báo14
  
Attachment11/25/2021
V/v cung cấp số liệu báo cáo tình hình sử dụng lao động nước ngoài năm 2021
Ban Quản lý các KCN Đồng Nai7Lĩnh vực Lao đông - Tiền lương5Văn bản2
  
Attachment11/25/2021
thực hiện báo cáo ca nhiễm F0 tại cơ sở sản xuất kinh doanh trong KCN
Ban Quản lý các KCN Đồng Nai7Phòng chống dịch bệnh Covid-1919
  
Attachment11/25/2021
Triển khai Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 55/2015/TT-BCT ngày 30/12/2015 của Bộ Công Thương.
Sở, ban, ngành địa phương9Phòng chống dịch bệnh Covid-1919
  
Attachment11/26/2021
Đăng ký thực hiện phương án tổ chức cho người lao động đi về hàng ngày của Công ty TNHH Hưng nghiệp KMC Việt Nam
Ban Quản lý các KCN Đồng Nai7Phòng chống dịch bệnh Covid-1919
  
Attachment11/22/2021
tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ vay vốn trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất
UBND Tỉnh1Lĩnh vực Lao đông - Tiền lương5
  
Attachment11/23/2021
tổ chức làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ/năm
Ban Quản lý các KCN Đồng Nai7Lĩnh vực Lao đông - Tiền lương5
  
Attachment11/18/2021
Triển khai thực hiện Nghị định số 92/2021/NĐ-CP ngày 27/10/2021 của CP
Ban Quản lý các KCN Đồng Nai7Phòng chống dịch bệnh Covid-1919
  
Attachment11/23/2021
Hướng dẫn thực hiện hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 126/NQ-CP và Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg
Ban Quản lý các KCN Đồng Nai7Phòng chống dịch bệnh Covid-1919
1 - 30Next