Thứ bảy, ngày 4/6/2016

Ban Lãnh đạo

 

1. PHÓ TRƯỞNG BAN

(Quyết định số 4616/QĐ-UBND ngày 03/12/2020 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc giao nhiệm vụ phụ trách điều hành hoạt động của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh)

 Le_Van_Danh.jpg

H​ọ và tên:

Lê Văn Danh

Ngày sinh:

03/6/1963

Trình độ chuyên môn:​​

Thạc sỹ Kinh tế

Lý luận ​chính trị:

Cao cấp

Trình độ ngoại ngữ:

Chứng chỉ C tiếng Anh

Trình độ tin học:

Chứng chỉ B Tin học 

Ngạch chuyên viên:

Chuyên viên cao cấp​

Điện thoại cơ quan:

(0251) 3892378 (Ext: 107)

Điện thoại di động:

0903.903484

Email:

danhlv1962@gmail.com

 

NHIỆM VỤ ĐƯỢC PHÂN CÔNG

Phụ trách chung toàn diện công tác Ban Quản lý các Khu công nghiệp.

Trực tiếp chỉ đạo công tác của Văn phòng, Phòng Quản lý Quy hoạch và Xây dựng, Phòng Quản lý Tài nguyên và Môi trường.

 

2. PHÓ TRƯỞNG BAN

​ 

Họ và tên:

Phạm Văn Cường

Ngày sinh:

30/8/1967

Trình độ chuyên môn:

- Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh;

- Cử nhân Luật

Lý luận chính trị:

Cao cấp

Trình độ ngoại ngữ:

Chứng chỉ B Anh văn

Trình độ tin học:

Chứng chỉ B Tin học​ 

Ngạch chuyên viên:

Chuyên viên chính

Điện thoại cơ quan:

(0251) 3892377

Điện thoại di động:

0913.755979

Email:

cuongpv@dongnai.gov.vn

cuongdizadn@yahoo.com.vn​

 

NHIỆM VỤ ĐƯỢC PHÂN CÔNG 

Trực tiếp chỉ đạo công tác Phòng Quản lý Lao động, Phòng Quản lý Đầu tư, Trung tâm Đào tạo – Cung ứng lao động kỹ thuật, Trung tâm Tư vấn Đầu tư và Dịch vụ KCN.

Quản lý hoạt động các doanh nghiệp và việc xây dựng phát triển các KCN tại thành phố Biên Hòa, huyện Vĩnh Cửu, huyện Định Quán, huyện Tân Phú, huyện Xuân Lộc và thành phố Long Khánh.​

 

3. PHÓ TRƯỞNG BAN

 

Họ v​​à tên:

Dương Thị Xuân Nương

Ngày s​inh:

30/01/1978

Trình độ chuyên môn:

- Cử nhân Kinh tế;

- Cử nhân Ngoại ngữ.

Lý luận chính trị:

Cao cấp

Trình độ ngoại ngữ:

Cử nhân Anh văn

Trình độ tin học:

Chứng chỉ B Tin học 

Ngạch chuyên viên:

Chuyên viên

Điện thoại cơ quan:

(0251) 3892380

Điện thoại di động:

0903.640727

Email:

nuongdtx@dongnai.gov.vn

nuongdtx@diza.vn​

 

NHIỆM VỤ ĐƯỢC PHÂN CÔNG

Trực tiếp chỉ đạo công tác Phòng Quản lý Doanh nghiệpVăn phòng Đại diện Ban Quản lý tại các Khu công nghiệp.

Quản lý hoạt động các doanh nghiệp và việc xây dựng phát triển các KCN tại huyện Trảng Bom, huyện Nhơn Trạch, huyện Long Thành và huyện Thống Nhất.​


 

Đường dây nóng
(0251)3993221

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn, diza@diza.vn - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Văn Danh - Phó Trưởng ban phụ trách
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai