Thứ bảy, ngày 4/6/2016
Đường dây nóng
(061) 3892 378 - 0918.535758

Ban Lãnh đạo

 

1. TRƯỞNG BAN

 

H​ọ và tên:

Cao Tiến Sỹ

Ngày sinh:

12/9/1974

Trình độ chuyên môn:

- Thạc sỹ Kinh tế Chính trị;

- Kỹ sư Thủy sản

Lý luận chính trị:

Cao cấp

Trình độ ngoại ngữ:

Chứng chỉ B Anh văn

Trình độ tin học:

 

Ngạch chuyên viên:

Chuyên viên chính

Điện thoại cơ quan:

(0251) 3892910

Điện thoại di động:

0918.535758

Email:

syct@dongnai.gov.vn

sybql@yahoo.com

 

NHIỆM VỤ ĐƯỢC PHÂN CÔNG

Lãnh đạo quản lý chung toàn diện công tác Ban Quản lý theo chế độ thủ trưởng, công tác tổ chức nhân sự, tài chính; Trực tiếp chỉ đạo công tác của Phòng Quản lý Quy hoạch và Xây dựng, Văn phòng Đại diện Ban Quản lý tại các KCN Nhơn Trạch.

 

2. PHÓ TRƯỞNG BAN

 

Họ và tên:

Nguyễn Mạnh Văn

Ngày sinh:

29/7/1958

Trình độ chuyên môn:

Kỹ sư Cơ khí

Lý luận chính trị:

Cao cấp

Trình độ ngoại ngữ:

Chứng chỉ B Anh văn

Trình độ tin học:

 

Ngạch chuyên viên:

Chuyên viên chính

Điện thoại cơ quan:

(0251) 3892380

Điện thoại di động:

0903.631820

Email:

vannm@dongnai.gov.vn

 

NHIỆM VỤ ĐƯỢC PHÂN CÔNG

Thay mặt Trưởng ban giải quyết các công việc khi Trưởng ban vắng mặt.

Trực tiếp chỉ đạo, quản lý Văn phòng, Phòng Quản lý Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đại diện Ban Quản lý tại các KCN Long Thành.

Quản lý hoạt động các doanh nghiệp và việc xây dựng phát triển các KCN tại huyện Long Thành.

 

3. PHÓ TRƯỞNG BAN

 

Họ v​​à tên:

Mai Văn Nhơn

Ngày s​inh:

01/3/1960

Trình độ chuyên môn:

- Thạc sỹ Hành chính công;

- Thạc sỹ Kinh tế

Lý luận chính trị:

Cao cấp

Trình độ ngoại ngữ:

Chứng chỉ A Anh văn

Trình độ tin học:

 

Ngạch chuyên viên:

Chuyên viên chính

Điện thoại cơ quan:

(0251) 3892376

Điện thoại di động:

0913.111468

Email:

nhonmv@dongnai.gov.vn

mainhon@gmail.com

 

NHIỆM VỤ ĐƯỢC PHÂN CÔNG

Trực tiếp chỉ đạo, quản lý Phòng Quản lý Đầu tư, Phòng Quản lý Doanh nghiệp, Văn phòng Đại diện Ban Quản lý tại các KCN Trảng Bom và Trung tâm Tư vấn đầu tư và Dịch vụ KCN.

Quản lý hoạt động các doanh nghiệp và việc xây dựng phát triển các KCN tại huyện Trảng Bom, huyện Thống Nhất, huyện Xuân Lộc và thị xã Long Khánh.

 

4. PHÓ TRƯỞNG BAN

 

Họ và tên:

Phạm Văn Cường

Ngày sinh:

30/8/1967

Trình độ chuyên môn:

- Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh;

- Cử nhân Luật

Lý luận chính trị:

Cao cấp

Trình độ ngoại ngữ:

Chứng chỉ B Anh văn

Trình độ tin học:

 

Ngạch chuyên viên:

 

Điện thoại cơ quan:

(0251) 3892377

Điện thoại di động:

0913.755979

Email:

cuongpv@dongnai.go0v.vn

cuongdndiza@yahoo.com

 

NHIỆM VỤ ĐƯỢC PHÂN CÔNG

Trực tiếp chỉ đạo, quản lý Phòng Quản lý Lao động, Văn phòng Đại diện Ban Quản lý tại các KCN Biên Hòa và Trung tâm Đào tạo – Cung ứng Lao động kỹ thuật.

Quản lý hoạt động các doanh nghiệp và việc xây dựng phát triển các KCN tại thành phố Biên Hòa, huyện Vĩnh Cửu, huyện Định Quán, huyện Tân Phú và Công ty Pouchen.

 

 

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn, diza@diza.vn - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​