Thứ bảy, ngày 4/6/2016
Đường dây nóng
(0251)3892378 - 0918535758

Ban Lãnh đạo

 

1. TRƯỞNG BAN

 

H​ọ và tên:

Cao Tiến Sỹ

Ngày sinh:

12/9/1974

Trình độ chuyên môn:​​

- Thạc sỹ Kinh tế Chính trị;

- Kỹ sư Thủy sản

Lý luận ​chính trị:

Cao cấp

Trình độ ngoại ngữ:

Chứng chỉ B Anh văn

Trình độ tin học:

Chứng chỉ B Tin học 

Ngạch chuyên viên:

Chuyên viên chính

Điện thoại cơ quan:

(0251) 3892910

Điện thoại di động:

0918.535758

Email:

syct@dongnai.gov.vn

sybql@yahoo.com

 

NHIỆM VỤ ĐƯỢC PHÂN CÔNG

Lãnh đạo quản lý chung toàn diện công tác Ban Quản lý theo chế độ thủ trưởng, công tác tổ chức nhân sự, tài chính; Trực tiếp chỉ đạo công tác của Văn phòng.

 

2. PHÓ TRƯỞNG BAN

​ 

Họ và tên:

Phạm Văn Cường

Ngày sinh:

30/8/1967

Trình độ chuyên môn:

- Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh;

- Cử nhân Luật

Lý luận chính trị:

Cao cấp

Trình độ ngoại ngữ:

Chứng chỉ B Anh văn

Trình độ tin học:

Chứng chỉ B Tin học​ 

Ngạch chuyên viên:

Chuyên viên chính

Điện thoại cơ quan:

(0251) 3892377

Điện thoại di động:

0913.755979

Email:

cuongpv@dongnai.gov.vn

cuongdizadn@yahoo.com.vn​

 

NHIỆM VỤ ĐƯỢC PHÂN CÔNG

Trực tiếp chỉ đạo, quản lý Phòng Quản lý Lao động và Trung tâm Đào tạo – Cung ứng lao động kỹ thuật​.

 

3. PHÓ TRƯỞNG BAN

Le_Van_Danh.jpg 

Họ v​​à tên:

Lê Văn Danh

Ngày s​inh:

03/6/1963

Trình độ chuyên môn:

Thạc sỹ Kinh tế

Lý luận chính trị:

Cao cấp

Trình độ ngoại ngữ:

Chứng chỉ C tiếng Anh

Trình độ tin học:

Chứng chỉ B Tin học 

Ngạch chuyên viên:

Chuyên viên cao cấp

Điện thoại cơ quan:

(0251) 3892378 (Ext: 107)

Điện thoại di động:

0903.903484

Email:

danhlv1962@gmail.com

 

NHIỆM VỤ ĐƯỢC PHÂN CÔNG

Trực tiếp chỉ đạo, quản lý Phòng Quản lý Doanh nghiệp, Phòng Quản lý Tài nguyên và Môi trường.

 

4. PHÓ TRƯỞNG BAN

 


Họ và tên:

Dương Thị Xuân Nương

Ngày sinh:

30/01/1978

Trình độ chuyên môn:

- Cử nhân Kinh tế;

- Cử nhân Ngoại ngữ.

Lý luận chính trị:

Cao cấp

Trình độ ngoại ngữ:

Cử nhân Anh văn

Trình độ tin học:

Chứng chỉ B Tin học​ 

Ngạch chuyên viên:

​Chuyên viên

Điện thoại cơ quan:

(0251) 3892380

Điện thoại di động:

0903.640727

Email:

nuongdtx@dongnai.gov.vn

nuongdtx@diza.vn

 

NHIỆM VỤ ĐƯỢC PHÂN CÔNG

 

 

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn, diza@diza.vn - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​
Chịu trách nhiệm chính: Ông Cao Tiến Sỹ - Trưởng ban
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai