Thứ bảy, ngày 4/6/2016
Đường dây nóng
(061) 3892 378 - 0918.535758
TUYÊN TRUYỀN VỀ CÔNG TÁC PCCC VÀ CNCH NĂM 2017
 

​Ngày 06/02/2017, Cảnh sát PCCC tỉnh Đồng Nai ban hành Kế hoạch số 19/KH-CSPCCC-PC tuyên truyền về công tác PCCC và CNCH năm 2017​. Kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức cho các tổ chức và cá nhân về công tác PCCC và CNCH. Tất cả các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, chủ rừng, các cơ sở, các khu dân cư, nơi tập trung đông người đều phải được tuyên truyền về PCCC bằng hình thức phù hợp. Tuyên truyền các quy định về PCCC, tình hình cháy nổ, nghĩa vụ trách nhiệm của cá nhân và tổ chức trong việc chấp hành quy định PCCC. Các công ty đầu tư hạ tầng KCN tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp thực hiện các quy định, phong trào toàn dân tham gia PCCC.

Phòng QL ​QHXD

 

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn, diza@diza.vn - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​