Thứ bảy, ngày 4/6/2016
Đường dây nóng
(061) 3892 378 - 0918.535758
"NGÀY TOÀN DÂN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY 04/10" NĂM 2017

Ban Quản lý các KCN Đồng Nai nhận được Kế hoạch số 114/KH-BCĐ ngày 08/8/2017 của Ban Chỉ đạo Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ tỉnh Đồng Nai về tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy 04/10” năm 2017 (gọi tắt Kế hoạch 114); về việc này Ban Quản lý các KCN đề nghị các Công ty hạ tầng KCN thực hiện như sau:

   1. Căn cứ nội dung Kế hoạch 114 và tình hình thực tế của KCN để xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch của Ban chỉ đạo.

    2. Tổ chức tập luyện và tham gia kiểm tra nghiệp vụ chữa cháy.

   3. Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, phổ biến sâu rộng pháp luật, kiến thức cơ bản về Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) nhằm nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của lãnh đạo các cấp, người lao động trong việc chấp hành các quy định về an toàn PCCC&CNCH trong KCN.

   4. Thông báo bằng văn bản đến các doanh nghiệp trong KCN biết, để tổ chức tập luyện và tham gia kiểm tra nghiệp vụ chữa cháy theo Kế hoạch 114.

    5. Rà soát, thực hiện và phối hợp thực hiện công tác PCCC&CNCH theo quy chế phối hợp PCCC giữa các KCN, giữa các doanh nghiệp trong KCN.

          Kế hoạch thực hiện đề nghị các Công ty hạ tầng KCN báo cáo đến Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy tỉnh, đồng gửi Ban Quản lý các KCN trước ngày 22/8/2017.

         Ban Quản lý các KCN Đồng Nai đề nghị các Công ty hạ tầng KCN thực hiện đúng kế hoạch.​

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn, diza@diza.vn - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​