Thứ bảy, ngày 4/6/2016
Đường dây nóng
(061) 3892 378 - 0918.535758
GÓP Ý DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CÁC NGHỊ ĐỊNH HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Ngày 08/9/2017, Tổng cục Môi trường đã tổ chức Hội thảo góp ý hoàn thiện Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2014.

Dự thảo Nghị định được xây dựng nhằm khắc phục những bất cập hiện nay, nhất là các quy trình về các công cụ, biện pháp quản lý nhà nước, biện pháp kỹ thuật kiểm soát, giám sát hoạt động xả thải của doanh nghiệp; Tăng cường trách nhiệm chủ động của các cơ quan nhà nước trong hoạt động bảo vệ môi trường. Dự thảo tập trung sửa đổi, bổ sung các Nghị định sau:

-         Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá tác động môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường;

-         Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

-         Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ quy định về quản lý chất thải và phế liệu.

Sự ra đời của Nghị định sửa đổi, bổ sung lần này được kỳ vọng sẽ phù hợp với thực trạng hoạt động bảo vệ môi trường, với công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường hiện nay.HT sua doi ND.jpg

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn, diza@diza.vn - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​