Thứ bảy, ngày 4/6/2016
Đường dây nóng
(061) 3892 378 - 0918.535758
ĐẨY MẠNH VIỆC GIẢM CHI PHÍ XUẤT NHẬP KHẨU, THÔNG QUAN HÀNG HÓA

Ngày 19/10/2017, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị 38/CT-TTg về tăng cường thực hiện và khai thác hiệu quả các hiệp định thương mại tự do (FTA) đã có hiệu lực.

Theo đó, Thủ tướng chỉ đạo các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ về các nhiệm vụ quan trọng nhằm tận dụng hiệu quả các FTA đã có hiệu lực, tiêu biểu như sau:

- Đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo cơ chế một cửa quốc gia nhằm rút ngắn thời gian cấp giấy phép cho doanh nghiệp, giảm chi phí xuất nhập khẩu, thông quan hàng hóa.
- Tăng cường sự tham gia của người dân và doanh nghiệp vào quá trình làm luật để phù hợp với cam kết hội nhập kinh tế quốc tế và đảm bảo lợi ích trong nước.
- Đánh giá mức độ cạnh tranh của các ngành để có kế hoạch nâng cao khả năng cạnh tranh hoặc định hướng điều chỉnh sản xuất tương ứng.
- Xây dựng chính sách hỗ trợ doanh nghiệp triển khai các FTA theo nội dung tại Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 16/5/2016.
Chi tiết Chỉ thị xem tại đây:​38.signed.v.pdf38.signed.v.pdf 

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn, diza@diza.vn - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​