Thứ bảy, ngày 4/6/2016
Đường dây nóng
(061) 3892 378 - 0918.535758
THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ TÌNH HÌNH LAO ĐỘNG NĂM 2017

Nhằm tổ chức thực hiện các quy định pháp luật lao động đồng thời duy trì và ổn định quan hệ lao động trong những dịp cận Tết, Ban Quản lý các KCN Đồng Nai thông báo, đề nghị các doanh nghiệp quan tâm, tổ chức thực hiện Xây dựng, thực hiện kế hoạch về tiền lương, tiền thưởng và ổn định quan hệ lao động, thực hiện chế độ báo cáo định kỳ.

Cụ thể như sau:

1. Xây dựng, thực hiện kế hoạch về tiền lương, tiền thưởng và ổn định quan hệ lao động, doanh nghiệp lưu ý thực hiện:

- Ngày 7/8/2017, Hội đồng tiền lương Quốc gia đã thống nhất mức tăng lương tối thiểu cho người lao động năm 2018, do đó, doanh nghiệp tham khảo mức tăng lương tối thiểu này để lập phương án điều chỉnh tiền lương tối thiểu vùng tại doanh nghiệp. Đồng thời, xây dựng phương án nâng lương cho những người lao động đủ điều kiện theo quy chế trả lương, trả thưởng của doanh nghiệp. Các phương án này phải có sự tham gia phối hợp của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở;

- Lập kế hoạch chi trả tiền lương, tiền thưởng cuối năm 2017 (mức lương, mức thưởng và thời hạn chi trả…), kế hoạch nghỉ Tết, giải quyết phép năm (xem xét kết hợp nghỉ Tết để lao động ở các tỉnh xa, có điều kiện về thăm gia đình);

- Phối hợp Công đoàn triển khai, thông báo kế hoạch chi trả tiền lương, tiền thưởng và kế hoạch nghỉ Tết cho toàn thể người lao động được rõ, đồng thời tổ chức đối thoại với người lao động để thu thập ý kiến, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng kịp thời giải quyết các vướng mắc, hạn chế đến mức thấp nhất các tranh chấp lao động và đình công;  

-  Đảm bảo thanh toán đầy đủ, kịp thời tiền lương, tiền thưởng cho người lao động theo kế hoạch, không để xảy ra tình trạng doanh nghiệp nợ tiền lương, tiền thưởng của người lao động; Xem xét hỗ trợ vật chất và phương tiện đi lại cho người lao động trong dịp Tết Nguyên đán. 

2. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ:

 Về chế độ báo cáo định kỳ: Các doanh nghiệp thực hiện các biểu mẫu báo cáo về lao động và gửi về Ban Quản lý trước ngày 05/12/2017, bao gồm các biểu mẫu sau: Mẫu 1 (Báo cáo tình hình sử dụng lao động năm 2017); Mẫu 2 (Báo cáo về việc thành lập Công đoàn, xây dựng Nội quy, Thỏa ước, Thang bảng lương và Nhà ở cho người lao động); Mẫu 3 (Báo cáo tai nạn lao động năm 2017 và báo cáo tai nạn lao động của người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động) và đính kèm phụ lục 1 và phụ lục 2; Mẫu 5 (Báo cáo công tác an toàn vệ sinh lao động); Mẫu 6 (Báo cáo về tình hình sử dụng lao động nước ngoài năm 2017).

Các biểu mẫu báo cáo định kỳ được đăng tải tại website Ban Quản lý (http://diza.dongnai.gov.vn – Biểu mẫu báo cáo - thống kê) hoặc doanh nghiệp có thể liên hệ trực tiếp Ban Quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai để nhận các biểu mẫu.

3. Đối với các doanh nghiệp thường xuyên không tuân thủ đúng các quy định về chế độ báo cáo nói chung và báo cáo lao động nói riêng, thì đây sẽ là cơ sở để các cơ quan chức năng tổ chức thanh tra, kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm theo các quy định của pháp luật có liên quan.

Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai đề nghị các Doanh nghiệp nghiêm túc thực hiện các báo cáo nêu trên theo đúng biểu mẫu và thời gian quy định.

cv284920171.pdfcv284920171.pdf

​Phòng Lao động (DIZA

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn, diza@diza.vn - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​