Thứ bảy, ngày 4/6/2016
Đường dây nóng
(061) 3892 378 - 0918.535758
DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN VÀ BẢO ĐẢM KHẢ NĂNG TRUY CẬP THUẬN TIỆN ĐỐI VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HOẶC CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC.

​ dich vu cong truc tuyen.jpg

Theo đó, việc xây dựng cổng thông tin điện tử và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước phải theo nguyên tắc lấy người sử dụng làm trung tâm.


Những thông tin mà người sử dụng đã cung cấp một lần thành công cho một cơ quan  nhà nước khi thực hiện DVCTT, thì không phải cung cấp lại (nếu còn giá trị sử dụng) khi thực hiện DVCTT lần sau cho chính cơ quan nhà nước đó.

Đối với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính Phủ, UBND cấp tỉnh đã kết nối dữ liệu giữa các cơ quan thuộc, trực thuộc thì những thông tin này không phải cung cấp lại khi làm DVCTT lần sau cho cơ quan khác của Bộ, Tỉnh đó.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2018 và thay thế cho Thông tư số 26/2009/TT-BTTTT ngày 31 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định về việc cung cấp thông tin và bảo đảm khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước.

Xem chi tiết Thông tư tại đây:TT-32.signed.pdfTT-32.signed.pdf

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn, diza@diza.vn - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​