Thứ bảy, ngày 4/6/2016
Đường dây nóng
(061) 3892 378 - 0918.535758
BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ TẠI TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH ĐỒNG NAI

​         Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng Nai đã đi vào hoạt động từ tháng 5/2017. Theo đó, các sở, ban, ngành trực thuộc UBND tỉnh tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

Ban Quản lý các Khu công nghiệp thông báo đến các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân kể từ ngày 01/01/2018, Ban Quản lý các Khu công nghiệp sẽ thực hiện tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng Nai (đính kèm văn bản thông báo) Thông báo tiếp nhận tại TT HCC.pdfThông báo tiếp nhận tại TT HCC.pdf

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Sonadezi. Số 01, đường số 1, Khu công nghiệp Biên Hòa I, Biên Hòa, Đồng Nai.

Để thuận tiện trong việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính nhanh chóng, Ban Quản lý các Khu công nghiệp khuyến khích các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ: dichvucong.dongnai.gov.vn vào mục “Dịch vụ công trực tuyến” và mục “Ban Quản lý các KCN. Khi đến nhận kết quả, đề nghị mang theo hồ sơ gốc để đối chiếu.​

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn, diza@diza.vn - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​