Thứ bảy, ngày 4/6/2016
Đường dây nóng
(061) 3892 378 - 0918.535758
ĐĂNG KÝ XÂY DỰNG, ĐỀ XUẤT THỰC HIỆN DỰ ÁN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO.
 

Thực hiện Quyết định số 842/QĐ-TTg ngày 01/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Kế hoạch phát triển một số ngành công nghiệp công nghệ cao đến năm 2020” và Quyết định số 347/QĐ-TTg ngày 22/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Chương trình phát triển một số ngành công nghiệp công nghệ cao”. Bộ Công Thương có văn bản số 11097/BCT-KHCN ngày 24/11/2017 thông báo để các tổ chức, đơn vị đăng ký dự án tham gia thực hiện Kế hoạch Công nghệ cao năm 2019 và Chương trình Công nghệ cao năm 2019.

-         Phạm vi và đối tượng tham gia:

Dự án đề xuất là dự án phát triển công nghiệp công nghệ cao có công nghệ, sản phẩm thuộc Danh mục công nghệ cao có công nghệ, sản phẩm thuộc Danh mục công nghệ cao ưu tiên đầu tư phát triển, Danh mục sản phẩm công nghệ cao khuyến khích phát triển được ban hành kèm theo Quyết định số 66/2014/QĐ-TTg ngày 25/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ và phù hợp với đối tượng, mục tiêu được quy định tại Quyết định số 842/QĐ-TTg và Quyết định số 347/QĐ-TTg.

- Hồ sơ đăng ký dự án thực hiện Kế hoạch Công nghệ cao bao gồm:

+ Công văn đăng ký của chủ dự án gửi Bộ Công Thương (Mẫu 1);

+ Bản đăng ký đề xuất dự án (Mẫu 2);

+ Thuyết minh ý tưởng dự án (Mẫu 3).

- Hồ sơ đăng ký dự án thực hiện Chương trình Công nghệ cao được quy định tại Thông tư số 45/2015/TT-BCT ngày 10/12/2015 của Bộ Công Thương quy định quản lý Chương trình phát triển một số ngành công nghiệp công nghệ cao.

- Hồ sơ đăng ký gửi về địa chỉ: Bộ Công Thương, Số: 54 Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội trước ngày 15/01/2018 (đợt 1) hoặc trước ngày 13/3/2018 (đợt 2).

- Trong quá trình xây dựng đề xuất dự án, để được hướng dẫn giải đáp, cung cấp thêm thông tin, doanh nghiệp liên hệ trực tiếp Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương theo đầu mối: ông Lê Việt Cường, điện thoại (04)22202312, email: cuonglv@moit.gov.vn (về Kế hoạch Công nghệ cao) hoặc ông Nguyễn Bá Chiến, điện thoại (04)22202438, email: chiennb@moit.gov.vn (về Chương trình Công nghệ cao).

Đính kèm công văn hướng dẫn xây dựng, đề xuất thực hiện dự án phát triển công nghiệp, công nghệ cao để doanh nghiệp tham khảo và đăng ký tham gia.

Van ban va bieu mau huong dan.rarVan ban va bieu mau huong dan.rar

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn, diza@diza.vn - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​