Thứ bảy, ngày 4/6/2016
Đường dây nóng
(061) 3892 378 - 0918.535758
TÌNH HÌNH XÂY DỰNG, VẬN HÀNH NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẬP TRUNG TẠI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI NĂM 2017

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có 32 KCN được thành lập, trong đó có 31 KCN có dự án đi vào hoạt động (trừ KCN Công nghệ cao Long Thành) và 31/31 KCN đang hoạt động này đã xây dựng hoàn thành NM XLNTTT với tổng công suất thiết kế là 166.070 m3/ngày.đêm (tổng vốn đầu tư khoảng 1.763 tỷ đồng), cụ thể như sau:​

- Có 29 KCN đã có NM XLNTTT hoạt động, bao gồm các KCN: Amata, Loteco, Biên Hòa I (đấu nối nước thải về KCN Biên Hòa II), Biên Hòa II, Agtex Long Bình, Tam Phước, Long Thành, Gò Dầu, Nhơn Trạch I, Nhơn Trạch II, Nhơn Trạch III (giai đoạn 1 và 2), Nhơn Trạch V, Dệt may Nhơn Trạch, Hố Nai, Sông Mây, Bàu Xéo, Tân Phú, Định Quán, Suối Tre, Giang Điền, Xuân Lộc, Long Khánh, Dầu Giây, Long Đức, Lộc An - Bình Sơn, Nhơn Trạch II - Lộc Khang, Nhơn Trạch II - Nhơn Phú, Thạnh Phú và Nhơn Trạch VI.

- KCN An Phước đã có NM XLNTTT nhưng chưa có đủ nước thải để vận hành (dự kiến trong Quý I/2018 sẽ bắt đầu vận hành chạy thử).  


- KCN Ông Kèo: Đã hoàn thành phần xây dựng các hạng mục công trình NM XLNTTT (công suất 3.000m3/ngày.đêm). Công ty đầu tư hạ tầng KCN đang thi côngHo hoan thien KCN Go Dau.jpg
(Hình ảnh: hồ hoàn thiện nước thải của KCN Gò Dầu, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) 

 
xây dựng các tuyến thu gom nước thải của KCN và dự kiến sẽ đưa NM XLNTTT vào vận hành trong quý II/2018. Tiến độ thi công chậm so với chỉ đạo của UBND tỉnh do gặp một số vấn đề phát sinh trong quá trình thi công (cụ thể:
di dời cống thủy lợi; làm cầu vượt đường ống dẫn khí cấp cho Nhà máy nhiệt điện; gia cố cống thoát nước thải làm mát của Nhà máy nhiệt điện; giải quyết chồng lấn ranh đất giữa nhà máy hiện hữu với quy hoạch tuyến đường số 4,...).  

Ngoài ra, KCN Nhơn Trạch II đã hoàn thành việc nâng công suất NM XLNTTT từ 5.000m3/ngày.đêm lên 10.000m3/ngày.đêm; KCN Giang Điền đã hoàn thành việc nâng công suất NM XLNTTT từ 1.000m3/ngày.đêm lên 3.000m3/ngày.đêm; KCN Long Thành đã hoàn thành việc cải tạo nâng cấp NM XLNTTT để đảm bảo xử lý nước thải đạt cột A kể từ 01/7/2017.   

Như vậy, hiện nay về cơ bản, tất cả các KCN đang hoạt động đều đã xây dựng NM XLNTTT, đảm bảo việc tiếp nhận, xử lý nước thải cho các doanh nghiệp.

Trong đợt kiểm tra việc vận hành NM XLNTTT của các KCN 06 tháng cuối năm 2017, Ban Quản lý các KCN đã tổ chức thu và phân tích mẫu nước thải (24 thông số) tại 27 NM XLNTTT của 26 KCN (bao gồm 01 NM XLNTTT của Phân khu Formosa thuộc KCN Nhơn Trạch III giai đoạn 1. Các KCN không thu mẫu nước thải gồm: Định Quán, Thạnh Phú (chưa xả thải vào nguồn tiếp nhận); An Phước, Ông Kèo (NM XLNTTT chưa vận hành); Biên Hòa I (đấu nối nước thải về Biên Hòa II).

Kết quả phân tích cho thấy về cơ bản các KCN đều xử lý nước thải đạt quy chuẩn kỹ thuật về nước thải (trong đợt kiểm tra 06 tháng đầu năm 2017 có 04 KCN xử lý nước thải chưa ổn định, còn một số thông số chưa đạt quy chuẩn gồm KCN Hố Nai, Nhơn Trạch II – Lộc Khang, Agtex Long Bình và Dầu Giây).

Hiện nay, tổng lượng nước thải phát sinh tại 31 KCN đang hoạt động khoảng 116.893 m3/ngày.đêm, trong đó: lượng nước thải của các doanh nghiệp thu gom đấu nối về các NM XLNTTT là 83.088 m3/ngày.đêm (chiếm 71,08%); lượng nước thải của các doanh nghiệp được cấp phép xả thải trực tiếp là 33.685 m3/ngày.đêm (chiếm 28,82%); lượng nước thải còn lại của các doanh nghiệp chưa đấu nối khoảng 120 m3/ngày.đêm (chiếm 0,1%).   

Ban Quản lý các KCN đã kiểm tra việc thu gom, tách riêng tuyến thoát nước mưa, nước thải, đôn đốc các doanh nghiệp chưa đấu nối thực hiện đấu nối vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải của các KCN. Đến nay, tại 29 KCN đang hoạt động (không tính 02 KCN Ông Kèo và Thạnh Phú do vướng bồi thường giải tỏa nên chưa xây dựng được tuyến thu gom nước thải) chỉ còn 02 doanh nghiệp chưa thực hiện đấu nối nước thải vào hệ thống thu gom nước thải tập trung của KCN là Công ty Thái Nguyên 1 và Công ty An Thái (thuê nhà xưởng Công ty TNHH Thái Nguyên 1). Đây là 02 doanh nghiệp có trước khi KCN được thành lập và hiện nay đang thỏa thuận với Công ty Cổ phần Thống Nhất (chủ đầu tư hạ tầng KCN Bàu Xéo) về việc sử dụng các hạng mục hạ tầng của KCN bao gồm việc đấu nối xử lý nước thải (tại thời điểm giám sát, 02 doanh nghiệp này cũng không hoạt động).

Riêng đối với 02 KCN Ông Kèo và Thạnh Phú: còn 11 doanh nghiệp chưa thể thực hiện đấu nối vì chưa có tuyến thu gom nước thải của KCN. Trong đó, KCN Ông Kèo đã xây dựng hoàn thành được đường số 9, đang xây dựng các tuyến đường số 2 và 4, dự kiến Quý II/2018 sẽ có thể thu gom được nước thải cho các doanh nghiệp đang hoạt động tại KCN (05 doanh nghiệp chưa đấu nối đều đã ký thỏa thuận cam kết sẽ thực hiện đấu nối khi KCN hoàn thành tuyến thu gom nước thải); KCN Thạnh Phú đã thu gom, xử lý nước thải được cho 07 doanh nghiệp và cam kết sẽ triển khai xây dựng các tuyến thu gom nước mưa, nước thải cho 06 doanh nghiệp còn lại ngay khi được Nhà nước hoàn thành việc bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Trong năm 2018, Ban Quản lý các KCN sẽ tiếp tục đôn đốc, kiểm tra việc đấu nối của các doanh nghiệp này.​

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn, diza@diza.vn - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​