Thứ bảy, ngày 4/6/2016
Đường dây nóng
(061) 3892 378 - 0918.535758
KẾ HOẠCH KIỂM TRA CÔNG TÁC AN TOÀN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY NĂM 2018

Ngày 23/02/2018, Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy tỉnh Đồng Nai ban hành Kế hoạch số 42/KH-CSPCCC-PC kiểm tra công tác an toàn phòng cháy và chữa cháy năm 2018, thực hiện đối với cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Trong kế hoạch có nội dung yêu cầu người đứng đầu cơ sở thực hiện công tác PCCC năm 2018 theo quy mô, tính chất hoạt động của cơ sở gửi về Cơ quan Cảnh sát PCCC trước ngày 25/3/2018; đồng thời thực hiện nghiêm túc chế độ tự kiểm tra tại cơ sở; việc tự kiểm tra phải đảm bảo chất lượng và phản ánh đúng thực tế và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả tự kiểm tra của mình. Định kỳ hàng quý báo cáo kết quả công tác tự kiểm tra về Cơ quan Cảnh sát PCCC ​trực tiếp quản lý để theo dõi, đôn đốc./.

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn, diza@diza.vn - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​