Thứ bảy, ngày 4/6/2016
Đường dây nóng
(061) 3892 378 - 0918.535758
CỤM THI ĐUA BAN QUẢN LÝ CÁC KCN, KCX, KKT CÁC TỈNH MIỀN ĐÔNG NAM BỘ TỔNG KẾT CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG NĂM 2017

Sáng ngày 26/2/2018, tại Ban Quản lý các Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh, Cụm Thi đua Ban Quản lý các KCN, KCX, KKT các tỉnh miền Đông Nam bộ tổ chức tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2017 và ký kết giao ước thi đua năm 2018.

 

Tham dự Hội nghị có Lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác thi đua khen thưởng của các Ban Quản lý các KKT, KCX, KCN các tỉnh miền Đông Nam bộ.

Năm 2017, hưởng ứng và thực hiện phong trào thi đua do Bộ Kế hoạch và Đầu tư phát động, các Ban Quản lý KKT, KCX, KCN các tỉnh miền Đông Nam bộ đã ra sức thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của ngành, của cơ quan và đạt được nhiều kết quả tích cực.

 

Để đảm bảo phong trào thi đua năm 2017 được triển khai đồng bộ, sâu rộng trong toàn thể  công chức, viên chức, người lao động và từng bộ phận, đơn vị trực thuộc, các Ban Quản lý KKT, KCX, KCN các tỉnh miền Đông Nam bộ đã ban hành kế hoạch phát động phong trào thi đua, cụ thể hóa các nội dung, tiêu chuẩn thi đua phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của từng cơ quan và đề ra các biện pháp thiết thực để duy trì và đẩy mạnh phong trào thi đua.

 

Hội nghị đã đánh giá toàn diện kết quả đạt được trong  phong trào thi đua năm 2017. Bên cạnh những thuận lợi, kết quả đạt được thì những khó khăn hạn chế cũng được nêu ra một cách cụ thể như: công tác tổ chức chỉ đạo phong trào thi đua tuy có nhiều chuyển biến tích cực nhưng chưa thật sự đồng đều giữa các Ban Quản lý trong khu vực. Một số đơn vị khi phát động phong trào thi đua còn mang tính hình thức nên chưa có chiều sâu. Công tác tuyên truyền các gương điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt còn chưa thường xuyên...

 

 

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã tiến hành bỏ phiếu bình xét, suy tôn 01 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2017 đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư tặng Cờ thi đua, 2 tập thể đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư tặng bằng khen.  

 

Phát huy những kết quả đạt được trong năm qua, năm 2018, các Ban Quản lý các   KCN, KCX, KKT các tỉnh miền Đông Nam bộ ký giao ước thi đua năm 2018 với nội dung thi đua hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch của UBND tỉnh, thành phố giao cho từng đơn vị và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ngành Kế hoạch và đầu tư năm 2018.

KYKETGIAOUOCTHIDUA-CUMMIENDONG-HC.jpg

Ban Quản lý các KCN, KCX, KKT các tỉnh miền Đông Nam bộ ký kết giao ước thi đua năm 2018

HINH-GIAOLUU-TONGKETCUMMIENDONG-HC.jpg
Lãnh đạo Ban Quản lý các KCN, KCX, KKT các tỉnh miền Đông Nam bộ chụp hình lưu niệm
 

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn, diza@diza.vn - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​