Thứ bảy, ngày 4/6/2016
Đường dây nóng
(061) 3892 378 - 0918.535758
DOANH NGHIỆP “GÁNH” BA TÁC ĐỘNG LỚN TỪ VIỆC TĂNG LƯƠNG TỐI THIỂU

Tất cả các doanh nghiệp cần xây dựng lại thang lương, bảng lương; tăng tiền lương tháng đóng các loại bảo hiểm và tăng tiền nộp kinh phí công đoàn...

Cục Phát triển Doanh nghiệp (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) vừa có những lưu ý về việc xây dựng lại thang lương, bảng lương, tiền lương, các loại bảo hiểm cho các doanh nghiệp từ năm 2018.

Theo quy định tại Nghị định số 141/2017/NĐ-CP ngày 07/12/2017, mức lương tối thiểu vùng từ năm 2018 áp dụng đối với người lao động làm việc tại các doanh nghiệp đã được điều chỉnh tăng lên từ 180.000 - 230.000 đồng/tháng tùy theo từng vùng so với năm 2017.

                                                                                          Đvt: 1.000 đồng/tháng

Vùng

Mức lương tối thiểu vùng 2018

Mức lương tăng so với 2017

I

3.980

230

II

3.530

210

III

3.090

190

IV

2.760

180

​ 

Trường hợp doanh nghiệp đã xây dựng thang lương, bảng lương thấp hơn mức lương tối thiểu vùng thì sẽ phải sửa đổi lại thang lương, bảng lương; tăng mức tiền đóng các khoản bảo hiểm; kinh phí công đoàn cũng như  mức tính tiền làm thêm giờ cho người lao động.

Theo đó, Cục Phát triển Doanh nghiệp cho rằng có ba việc mà doanh nghiệp cần phải làm:

Thứ nhất, xây dựng lại thang lương, bảng lương: Doanh nghiệp phải căn cứ theo mức lương tối thiểu vùng hiện hành để quy định mức lương cho từng chức danh, công việc, nhóm công việc sao cho phù hợp với các nguyên tắc theo quy định của pháp luật.

Chính vì thế, khi Chính phủ điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng, doanh nghiệp có trách nhiệm rà soát, sửa đổi, bổ sung thang lương, bảng lương của mình cho phù hợp. Việc sửa đổi, bổ sung này phải được sự tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể người lao động tại doanh nghiệp và công bố công khai tại nơi làm việc của người lao động trước khi thực hiện.

Sau khi xây dựng lại thang lương, bảng lương mới, doanh nghiệp tiến hành nộp tại phòng lao động - thương binh và xã hội nơi đặt trụ sở.

Thứ hai, tăng tiền lương tháng đóng các loại bảo hiểm: Tiền lương tháng ghi trong hợp đồng lao động là mức căn cứ để doanh nghiệp đóng các loại bảo hiểm, bao gồm: bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Hiện nay, hàng tháng doanh nghiệp phải đóng cho người lao động và trích từ tiền lương hàng tháng của người lao động để đóng cùng một lúc vào Quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp...,  với tỷ lệ đóng là 32%.

 

Các khoản trích theo lương

Tỷ lệ doanh nghiệp đóng

Tỷ lệ trích lương NLĐ

Tổng cộng

BHXH

17,5%

8%

25,5%

BHYT

3%

1,5%

4,5%

BHTN

1%

1%

2%

Tổng cộng

21,5%

10,5%

32%

Do đó, khi doanh nghiệp phải điều chỉnh lại thang lương, bảng lương do mức lương tối thiểu vùng tăng lên thì mức tính đóng các loại bảo hiểm cũng tăng tương ứng.

Thứ ba, tăng tiền nộp kinh phí công đoàn: Hàng tháng, doanh nghiệp phải trích nộp kinh phí công đoàn theo quy định là 2% của quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động.

Số tiền này, Công đoàn cơ sở phải nộp về cho công đoàn cấp trên cơ sở và sau đó Công đoàn cấp trên sẽ trích lại cho Công đoàn cơ sở 68% kinh phí để hoạt động và giữ lại 32%.

Như vậy, khi lương tối thiểu vùng tăng đương nhiên các khoản nộp kinh phí công đoàn 2% của doanh nghiệp cũng tăng theo.

-Văn phòng Ban-​

 

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn, diza@diza.vn - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​