Thứ bảy, ngày 4/6/2016
Đường dây nóng
(061) 3892 378 - 0918.535758
TÌNH HÌNH THU HÚT ĐẦU TƯ TRONG CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI TRONG QUÝ I NĂM 2018

* Tính từ ngày 01/01/2018 đến ngày 28/3/2018, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 22 dự án FDI mới với tổng vốn đầu tư là 106.261.998 USD; đồng thời điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 93 dự án, trong đó có 16 lượt dự án thực hiện điều chỉnh tăng vốn với mức vốn tăng là 267.882.643 USD.

Tổng cấp mới và điều chỉnh tăng vốn là 374.144.641 USD.

 

* So sánh với tình hình thu hút đầu tư nước ngoài cùng kỳ 2017:

                 

Năm

 

Chỉ tiêu

Đầu tư nước ngoài (triệu USD)

Tính đến 28/3/2018

Cùng kỳ năm 2017

So sánh cùng kỳ năm 2017 (%)

Số dự án (cấp mới)

22

18

122

Vốn đầu tư cấp mới

106,3

156,8

67,8

Vốn bình quân cấp mới của 1 dự án

4,8

8,7

 

Số dự án điều chỉnh tăng vốn

16

22

73

Số vốn điều chỉnh tăng

267,9

219,6

122

Tổng vốn cấp mới và điều chỉnh vốn

374,1

376,4

99,4

 

* Nhận xét, đánh giá:

- Về tình hình thu hút mới: Qua số liệu tổng hợp, tính đến ngày 28/3/2018 tình hình thu hút đầu tư nước ngoài vào các Khu công nghiệp Đồng Nai đạt được kết quả  tương đối khả quan, đạt 37,4% kế hoạch năm 2018 (01 tỷ USD), nhưng các dự án thu hút mới vào các KCN Đồng Nai trong quý I năm 2018 đa số là dự án quy mô nhỏ, vốn bình quân của dự án tương đối thấp so với cùng kỳ... 

Tuy số lượng dự án thu hút mới tăng so với cùng kỳ nhưng vốn đầu tư thu hút thấp hơn đạt 67,8%, do vậy vốn đầu tư bình quân cho dự án cũng thấp hơn so với cùng kỳ năm 2017, nếu quý I năm 2017 là 8,7 triệu USD/1 dự án thì đến quý I năm 2018 là 4,8 triệu USD/1 dự án.

- Về tình hình điu chỉnh Giy chng nhn đăng ký đu tư: tuy số dự án tăng vốn thấp hơn so với cùng kỳ nhưng vốn tăng thì cao hơn đạt 122% so với cùng kỳ năm 2017, do quý I năm 2018 có nhiều dự án tăng vốn lớn như: Công ty CP Dược phẩm OPV tăng vốn thêm 47.732.156 USD, Công ty TNHH SMC Manufacturing (VN) vốn tăng thêm là 47 triệu USD,….

          Do vậy, tổng thu hút đầu tư của quý I năm 2018 cũng tương đương so với cùng kỳ đạt 99,4%.       

Với số liệu nêu trên, dự kiến nguồn vốn FDI trong năm 2018 sẽ tiếp tục chảy mạnh vào Đồng Nai, không chỉ vốn FDI, mà cả vốn đầu tư gián tiếp thông qua hình thức mua bán - sáp nhập, dòng vốn n​ày chính là các khoản tiền tươi, khác với các khoản đầu tư FDI, còn có khoảng cách giữa vốn đăng ký và thực hiện. Có sự “trợ lực” từ vốn đầu tư thông qua góp vốn, mua cổ phần, cho dù FDI có khó khăn, thì vốn đầu tư nước ngoài vào Đồng Nai trong năm 2018 vẫn sẽ chuyển biến tích cực.

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn, diza@diza.vn - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​