Thứ bảy, ngày 4/6/2016
Đường dây nóng
(061) 3892 378 - 0918.535758
SỬ DỤNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3

​         Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai đã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông triển khai hệ thống dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 3 đối với các thủ tục cấp, cấp lại giấy phép lao động, xác nhận người nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động và các thủ tục trong các lĩnh vực khác.

Từ khi triển khai đến nay, đã có các doanh nghiệp thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 tại Ban Quản lý để thực hiện các thủ tục hành chính một cách nhanh chóng, hiệu quả và minh bạch, giúp cơ quan nhà nước giảm thiểu được các áp lực công việc, thuận tiện và khoa học hơn. Qua đó, doanh nghiệp tiết kiệm được thời gian và chi phí. Tuy nhiên, số lượng các doanh nghiệp tiến hành các thủ tục hành chính trên chưa nhiều, doanh nghiệp chưa tận dụng được các lợi ích thật sự của hệ thống trực tuyến, đặc biệt là tại các doanh nghiệp thường xuyên nộp hồ sơ, có số lượng lớn hồ sơ liên quan đến thủ tục hành chính.

Do đó, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai đề nghị các doanh nghiệp quan tâm, chỉ đạo các bộ phận chuyên môn sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trong quá trình nộp hồ sơ đối với các thủ tục cấp, cấp lại giấy phép lao động, xác nhận người nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động và các thủ tục trong các lĩnh vực khác (ít nhất 50% hồ sơ của doanh nghiệp phải được giải quyết qua hệ thống trực tuyến), góp phần vào công cuộc triển khai Chính phủ điện tử tại Đồng Nai nói riêng và cả nước nói chung.

​​Phòng Quản lý Lao động (Diza)
 

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn, diza@diza.vn - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​