Thứ bảy, ngày 4/6/2016
Đường dây nóng
(061) 3892 378 - 0918.535758
TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP NHẰM RÚT NGẮN THỜI GIAN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG VÀ CÁC THỦ TỤC LIÊN QUAN

Liên quan đến các nội dung thẩm định thiết kế, cấp giấy phép xây dựng công trình, ngày 13/3/2018 Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 08/CT-TTg, nội dung:

Mục tiêu triển khai kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp tại Nghị quyết số 19 để rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục cấp giấy phép xây dựng, đạt trung bình của nhóm nước ASEAN 4, cụ thể:

Rút ngắn thời gian cấp phép xây dựng từ 166 ngày xuống còn tối đa không quá 120 ngày (bao gồm giảm thời gian thực hiện thủ tục thẩm định thiết kế cơ sở, thẩm định thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công, cấp giấy phép xây dựng 19 ngày; giảm thời gian thực hiện thủ tục thẩm duyệt phòng cháy, chữa cháy 10 ngày; giảm thời gian thực hiện kết nối cấp điện, thoát nước 07 ngày và giảm thời gian đăng ký tài sản sau hoàn công là 10 ngày).

Đối với các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thực hiện, Thủ tướng Chính phủ đã giao nhiệm vụ cho các Bộ, ngành liên quan thực hiện (Chi tiết nội dung: Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 13/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ đính kèm).​ 

08_CT-TTg_376856.pdf08_CT-TTg_376856.pdf

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn, diza@diza.vn - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​