Thứ bảy, ngày 4/6/2016
Đường dây nóng
(061) 3892 378 - 0918.535758
XỬ LÝ SỰ CỐ, ỨNG CỨU KHẨN CẤP KHI XẢY RA TAI NẠN LAO ĐỘNG
 

Để đề phòng tai nạn lao động và thực hiện tốt việc xử lý sự cố, ứng cứu khẩn cấp khi xảy ra tai nạn lao động xảy ra, khoản 1 Điều 140 Bộ luật Lao động (BLLĐ) quy định:

1.  Người sử dụng lao động có trách nhiệm xây dựng phương án xử lý sự cố, ứng cứu khẩn cấp và định kỳ tổ chức diễn tập. Theo đó, các phương án xử lý sự cố, ứng cứu khẩn cấp phải được xây dựng từ trước, không để tình trạng “mất bò mới lo làm chuồng”, xảy ra các tai nạn gây hậu quả đáng tiếc mới tiến hành xây dựng phương án xử lý sự cố. Ngoài ra, việc diễn tập các phương án này cũng hết sức cần thiết, bởi “học đi đôi với hành”, nếu chỉ xây dựng phương án mà không thực hành thì khi xảy ra tai nạn lao động, sẽ rất khó để áp dụng các phương án này vào thực tế.

2.  Người sử dụng lao động cần trang bị phương tiện kỹ thuật, y tế để bảo đảm ứng cứu, sơ cứu kịp thời khi xảy ra sự cố, tai nạn lao động. Tùy theo tính chất công việc (nặng nhọc, cần làm vào ban đếm…), quy mô sử dụng lao động (nhiều lao động, ít lao động), quy mô sản xuất (rộng, hẹp, nhiều thiết bị máy móc…), người sử dụng lao động cần trang bị đầy đủ các phương tiện kỹ thuật, y tế để việc ứng cứu, sơ cứu được kịp thời, tranh những hậu quả đáng tiếc khi xảy ra sự cố, tai nạn lao động.

3.  Người sử dụng lao động cần thực hiện ngay những biện pháp khắc phục hoặc ra lệnh ngừng ngay hoạt động của máy, thiết bị, nơi làm việc có nguy cơ gây tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Như vậy, chỉ cần thấy có nguy cơ nguy hiểm, chưa cần có tai nạn lao động xảy ra, người sử dụng lao động đã phải ngừng ngay các hoạt động sản xuất có nguy cớ gây tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp.

Bên cạnh đó, nếu người sử dụng lao động không đảm bảo được sự an toàn cho người lao động trong quá trình lao động, người lao động có quyền từ chối làm công việc hoặc rời bỏ nơi làm việc mà vẫn được trả đủ tiền lương và không bị coi là vi phạm kỷ luật lao động khi thấy rõ có nguy cơ xảy ra và phải báo ngay với người phụ trách trực tiếp, trong trường hợp này người sử dụng lao động không được buộc người lao động tiếp tục làm công việc đó hoặc trở lại nơi làm việc đó nếu nguy cơ chưa được khắc phục.

                                Phòng Quản lý Lao động (Diza)​

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn, diza@diza.vn - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​