Thứ bảy, ngày 4/6/2016
Đường dây nóng
(061) 3892 378 - 0918.535758
KẾ HOẠCH GIÁM SÁT VIỆC THU GOM, ĐẤU NỐI NƯỚC THẢI CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VÀ TÌNH HÌNH XÂY DỰNG, VẬN HÀNH NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẬP TRUNG CỦA CÁC KCN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

Ngày 15/5/2018, Ban Quản lý các KCN Đồng Nai đã ban hành Thông báo số 564/TB-KCNĐN về Kế hoạch giám sát việc thu gom, đấu nối nước thải của các doanh nghiệp và tình hình xây dựng, vận hành Nhà máy xử lý nước thải tập trung của các KCN trên địa bàn tỉnh Đồng Nai 06 tháng đầu năm 2018.

Theo đó, từ ngày 24/5/2018 đến ngày 27/6/2018 Ban Quản lý các KCN Đồng Nai sẽ phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện (nơi có KCN liên quan) làm việc với các Công ty đầu tư hạ tầng của các KCN về việc thu gom, đấu nối nước thải của các doanh nghiệp và tình hình xây dựng, vận hành Nhà máy xử lý nước thải tập trung của các KCN trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.​

T5. ktra NMXLNTTT. ktra NMXLNTTT. ktra NMXLNTTTT5. ktra NMXLNTTT. ktra NMXLNTTT. ktra NMXLNTTT

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn, diza@diza.vn - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​