Thứ bảy, ngày 4/6/2016
Đường dây nóng
(061) 3892 378 - 0918.535758
QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN CÁC NGÀNH NGHỀ, DỰ ÁN HẠN CHẾ THU HÚT ĐẦU TƯ, THU HÚT ĐẦU TƯ CÓ ĐIỀU KIỆN

Theo đó, bãi bõ các văn bản pháp luật liên quan đến các ngành nghề, dự án hạn chế thu hút đầu tư, thu hút đầu tư có điều kiện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai gồm: Quyết định số 2163/QĐ-UBND ngày 09/7/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành Danh mục dự án thuộc ngành nghề ưu tiên thu hút đầu tư, thu hút đầu tư có điều kiện và tạm dừng thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh, Văn bản số 3678/UBND-KT ngày 14/5/2008 của UBND tỉnh về việc xem xét cấp phép đối với một số loại hình đầu tư trên địa bàn tỉnh và Văn bản số 8599/UBND-CNN ngày 11/12/2006 của UBND tỉnh về việc tạm thời không cấp phép đầu tư và hạn chế đầu tư các loại hình công nghiệp có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường trên lưu vực sông Thị Vải.

Hiện nay các quy định về xem xét, giải quyết đầu tư trên địa bản tỉnh Đồng Nai thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư và các quy định pháp luật liên quan khác.

(kèm theo Quyết định số 1105/QĐ-UBND ngày 28/3/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai)

bai bo nganh nghe ngung thu hut dau tu 3.2018.pdfbai bo nganh nghe ngung thu hut dau tu 3.2018.pdf

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn, diza@diza.vn - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​