Thứ bảy, ngày 4/6/2016
Đường dây nóng
(061) 3892 378 - 0918.535758
NGÀY TOÀN DÂN PHÒNG, CHỐNG MUA BÁN NGƯỜI

​          Thực hiện Quyết định số 793/QĐ-TTg ngày 10/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về lấy ngày 30/7 hàng năm là “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người”; Kế hoạch số 99/KH-BCĐ ngày 10/5/2018 của Ban Chỉ đạo 138 Chính phủ về việc triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người” năm 2018; ngày 14/6/2018, Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS, tội phạm và tệ nạn xã hội tỉnh Đồng Nai xây dựng Kế hoạch số 78/KH-BCĐ tổ chức thực hiện trên địa bàn tỉnh.

Mục tiêu của Kế hoạch là nhằm tổ chức quán triệt ý nghĩa, tầm quan trọng và nội dung Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người” nhằm tạo ra sự chuyển biến cơ bản về nhận thức, hành động trong toàn xã hội và ngưòi dân; đồng thời trở thành ngày hội của toàn dân, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, các đoàn thể, tổ chức xã hội chủ động phòng ngừa và tích cực tham gia đấu tranh chống tội phạm mua bán người. Tuy nhiên, các hoạt động hưởng ứng cần tổ chức một cách thường xuyên, thiết thực, cụ thể, tránh phô trương hình thức, kém hiệu quả.

Được biết, ngày 30/7 được Liên Hợp Quốc chọn là “Ngày Thế giới phòng, chống mua bán người” bắt đầu từ năm 2013. Hàng năm, ngày 30/7 được lấy như một cột mốc để thế giới quan sát, nhìn nhận về tình hình mua bán người, qua đó nâng cao nhận thức về tình hình của các nạn nhân nhằm thúc đẩy và bảo vệ quyền của họ. Đối với người dân hãy biết tự bảo vệ chính bản thân mình, tự bảo mật thông tin trên môi trường mạng nhằm không bị các tổ chức, cá nhân lợi dụng khai thác thông tin thực hiện hành vi mua bán người; mỗi doanh nghiệp tăng cường tuyên truyền, giúp người lao động hiểu được phương thức, thủ đoạn hoạt động của bọn tội phạm để phòng ngừa, tránh xảy ra hậu quả không mong muốn; đồng thời, kịp thời tố giác tội phạm mua bán người cho cơ quan Công an.

                 Văn phòng Ban

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn, diza@diza.vn - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​