Thứ bảy, ngày 4/6/2016
Đường dây nóng
(061) 3892 378 - 0918.535758
CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN NGHỊ QUYẾT 21-NQ/TW VÀ CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT VỀ BHXH, BHYT ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TẠI CÁC KCN ĐỒNG NAI

Tại các KCN Đồng Nai, tỷ lệ doanh nghiệp tham gia bảo hiểm xã hội là 98% số doanh nghiệp có sử dụng lao động, với số lượng người lao động tham gia là hơn 90%. Có thể nhận thấy, để đạt được kết quả trên, có sự đóng góp khá lớn của công tác tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết 21-NQ/TW và các chính sách bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội đến các doanh nghiệp và người lao động tại các KCN trên địa bàn.

Thông qua công tác tuyên truyền, phổ biến thì người sử dụng lao động, người lao động tại các KCN được thấm nhuần các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chính sách BHXH, BHYT và tính nhân văn sâu sắc của các chính sách này, tạo được sự đồng thuận trong lãnh đạo, chỉ đạo cũng như tổ chức thực hiện tốt và tự giác tham gia BHXH, BHYT của doanh nghiệp và người lao động .

Trong quá trình thực hiện công tác tuyên truyền và phổ biến này, thì chúng tôi nhận thấy  sự  thống nhất trong việc chỉ đạo của  Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân và sự phối hợp chặt chẽ nhịp nhàng giữa các cơ quan đơn vị có liên quan (Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm Xã hội, Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Liên đoàn Lao động tỉnh và các cơ quan truyền thông) là yếu tố quyết định cho sự thành công của công tác tuyên truyền, đưa các chủ trương, chính sách và quy định đi vào cuộc sống.

Hàng năm, cơ quan Bảo hiểm xã hội của tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch công tác tuyên truyền cho từng đối tượng cụ thể với những nội dung thông tin, truyền thông đặc thù. Và với tính chất là cơ quan thực hiện công tác quản lý Nhà nước tại địa bàn các khu công nghiệp, Ban Quản lý các KCN là đơn vị thực hiện phối hợp để thực hiện công tác tuyên truyền vào nhóm tham gia bảo hiểm bắt buộc (tập trung vào người sử dụng lao động là các doanh nghiệp KCN).

Công tác tuyên truyền đến người sử dụng lao động tại các KCN được thực hiện chủ yếu thông qua hình thức tổ chức hội nghị đối thoại, tọa đàm, giải quyết các khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp. Trong thời gian gần đây, các cơ quan có liên quan tại địa phương đã đẩy mạnh việc tuyên truyền trực tiếp, về tận địa bàn tập trung đông doanh nghiệp để đối thoại với doanh nghiệp. Tại các cuộc giao ban định kỳ 06 tháng tại từng cụm KCN, nội dung liên quan đến chính sách bảo hiểm xã hội luôn là vấn đề được quan tâm nhiều nhất. Việc tuyên truyền trực tiếp này đã kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện chính sách đồng thời các doanh nghiệp khác cũng nắm bắt các tình huống có thể xảy ra.

Đối với các doanh nghiệp thì việc phân nhóm đối tượng doanh nghiệp để thực hiện công tác tuyên truyền cũng là một bài học được rút ra trong quá trình thực hiện. Việc phân nhóm sẽ dựa trên tiêu chí quốc gia của doanh nghiệp. Ban Quản lý thông qua các Hiệp hội doanh nghiệp (Doanh nghiệp Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan,…) để cùng vận động và hướng dẫn các doanh nghiệp thành viên thực hiện. Sự phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ của các cơ quan liên quan đã tạo ra sự thống nhất trong việc hướng dẫn các quy định pháp luật (bởi đôi lúc các quy định pháp luật vẫn cò nhiều quy định được hiểu theo nhiều cách khác nhau).    

          Với tốc độ phát triển mạng như hiện nay, thì tuyên truyền các chính sách, chủ trương, quy định pháp luật, đặc biệt là pháp luật BHXH, BHYT, BHTN thông qua các trang thông tin điện tử và các trang mạng xã hội cũng được chú trọng thực hiện, từ đó tạo được hiệu ứng lan tỏa các thông điệp truyền thông đến từng doanh nghiệp và người lao động. Website của các cơ quan có sự liên kết lẫn nhau, đồng thời, tại địa phương hiện nay cũng đang tăng cường việc truyền thông qua các trang mạng xã hội.

          Có thể thấy rằng, sự tích cực, chủ động vào cuộc của cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp nhịp nhàng, có sự phân công, phân nhiệm rõ ràng tại đại bàn các KCN Đồng Nai trong công tác truyên truyền, hướng dẫn thời gian qua đã dần dần đưa Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị ngày càng đi vào cuộc sống, góp phần tăng nhanh số người tham gia BHXH và diện bao phủ BHYT, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu mà Nghị quyết đã đặt ra. 

Phòng Quản lý Lao động (Diza)

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn, diza@diza.vn - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​