Thứ bảy, ngày 4/6/2016
Đường dây nóng
(061) 3892 378 - 0918.535758
TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 638/QĐ-BXD NGÀY 22/5/2018 CỦA BỘ XÂY DỰNG VỀ
 

​- Thực hiện rà soát hệ thống công cụ định mức phục vụ công tác lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng, dịch vụ hạ tầng kỹ thuật để ban hành áp dụng từ 01/3/2019 đảm bảo tính thống nhất về nội dung, phạm vi, phương pháp giữa các Bộ, ngành và địa phương;

 - Làm cơ sở để xây dựng và trình cấp thẩm quyền phê duyệt dự toán kinh phí rà soát định mức;

 - Làm căn cứ để thẩm định, thỏa thuận định mức để ban hành;

 - Làm cơ sở để nghiệm thu, xác định khối lượng công tác rà soát định mức phục vụ việc thanh, quyết toán chi phí công tác rà soát định mức.

* Kết cấu của hướng dẫn bao gồm 4 phần:

 - Phần 1 - Hướng dẫn chung;

 - Phần 2 - Hướng dẫn cụ thể;

 - Phần 3 - Tổ chức thực hiện;

 - Phần 4 - Các Phụ lục, biểu mẫu tham khảo.

 

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn, diza@diza.vn - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​