Thứ bảy, ngày 4/6/2016
Đường dây nóng
(061) 3892 378 - 0918.535758
TRIỂN KHAI THỰC HIỆN THÔNG TƯ SỐ 01/2018/TT-BKHCN NGÀY 12/4/2018 CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ.

​           Ngày 12/4/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 01/2018/TT-BKHCN quy định tổ chức quản lý Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” có hiệu lực từ ngày 01/6/2018.

       Thông tư này quy định về việc tổ chức quản lý Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” (sau đây gọi tắt là Đề án 844) được phê duyệt tại Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ (sau đây gọi tắt là Quyết định số 844/QĐ-TTg)áp dụng đối với tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 844, cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Ban Quản lý các Khu Công nghiệp Đồng Nai triển khai đến các doanh nghiệp để biết, thực hiện.

Nội dung chi tiết Thông tư vui lòng tham khảo tại đây:TT01.2018-BKHCN.pdfTT01.2018-BKHCN.pdf

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các doanh nghiệp liên hệ trực tiếp Sở Khoa học và Công nghệ - 1597 Phạm Văn Thuận, P.Thống Nhất, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai để được hướng dẫn.

Phòng Quản lý Doanh nghiệp

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn, diza@diza.vn - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​