Thứ bảy, ngày 4/6/2016
Đường dây nóng
(061) 3892 378 - 0918.535758
TRIỂN KHAI THỰC HIỆN THÔNG TƯ SỐ 12/2018/TT-BCT NGÀY 15/6/2018 CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG.

​           Ngày 15/6/2018, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 12/2018/TT-BCT quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương và Nghị định 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương. Thông tư có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Thông tư này quy định:

- Chi tiết Danh mục hàng tiêu dùng, thiết bị y tế, phương tiện đã qua sử dụng cấm nhập khẩu theo mã số hàng hóa (mã HS) thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương.

- Chi tiết Danh mục hàng hóa tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu theo mã HS.

- Các mẫu đơn, mẫu báo cáo, biểu mẫu và cơ quan cấp giấy phép của Bộ Công Thương theo quy định tại Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương (sau đây gọi tắt là Nghị định số 69/2018/NĐ-CP).

- Hạn ngạch thuế quan nhập khẩu.

Ban Quản lý các Khu Công nghiệp Đồng Nai triển khai đến các doanh nghiệp để biết, thực hiện.

Nội dung chi tiết Thông tư vui lòng tham khảo tại đây: TT12-2018-15.6.18 huong dan 1 so dieu ve luat quan ly ngoai thuong.pdfTT12-2018-15.6.18 huong dan 1 so dieu ve luat quan ly ngoai thuong.pdf

Phòng Quản lý Doanh nghiệp

 ​

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn, diza@diza.vn - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​