Thứ bảy, ngày 4/6/2016
Đường dây nóng
(0251)3892378 - 0918535758
PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI ĐẢM BẢO AN TOÀN CHO NGƯỜI, NHÀ Ở VÀ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG MÙA MƯA BÃO NĂM 2018

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Xây dựng tại văn bản số 1556/BXD-GĐ ngày 28/6/2018 về việc phòng, chống thiên tai đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng mùa mưa bão năm 2018; Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai có văn bản số 3067/SXD-CCGĐXD ngày 05/7/2018 gửi các sở, ban ngành, các doanh nghiệp, các nhà thầu thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai biết, thực hiện theo chỉ đạo; Ban Quản lý các KCN Đồng Nai đề nghị các Chủ đầu tư hạ tầng KCN, các doanh nghiệp trong KCN, các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng trong KCN, các đơn vị quản lý công trình dạng tháp - trụ BTS rà soát nội dung văn bản số 3067/SXD-CCGĐXD ngày 05/7/2018 của Sở Xây dựng (Đính kèm)3067.signed.pdf3067.signed.pdf  chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống ứng phó kịp thời, hiệu quả, đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng trong mùa mưa bão năm 2018.

Đề nghị các đơn vị tham khảo theo 04 tài liệu hướng dẫn (được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng tại địa chỉ www.moc.gov.vn.

(Phòng QL QHXD)

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn, diza@diza.vn - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​