Thứ bảy, ngày 4/6/2016
Đường dây nóng
(0251)3892378 - 0918535758
TIẾP NHẬN, XỬ LÝ YÊU CẦU, PHẢN ÁNH CỦA NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP QUA TỔNG ĐÀI DỊCH VỤ CÔNG 1022 CỦA TỈNH ĐỒNG NAI

Ngày 21/6/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND về phối hợp tiếp nhận, xử lý và trả lời yêu cầu, phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp qua tổng đài dịch vụ công 1022 của tỉnh.

Theo đó, ngoài việc gửi đơn, thư phản ánh, kiến nghị dưới dạng văn bản giấy trực tiếp cho cơ quan, đơn vị, địa phương; người dân, doanh nghiệp có thể gọi tới Tổng đài dịch vụ công 0251.1022; hoặc gửi thư điện từ đến địa chỉ 1022@dongnai.gov.vn; hoặc gửi qua tài khoản Tổng đài dịch vụ công trên ứng dụng điện thoại hoặc gửi vào địa chỉ http://nguoidan.chinhphu.vnhttp://doanhnghiep.chinhphu.vn (Cổng thông tin điện tử Chính phủ do Văn phòng Chính phủ quản lý).

Tổng đài dịch vụ công 0251.1022 và Cổng thông tin điện tử 1022 do Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý, được xem là đường dây nóng duy nhất cho các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp dịch vụ công trên địa bàn.  Nhiệm vụ của Tổng đài dịch vụ công là tiếp nhận giải đáp, phân loại và chuyển thông tin về các cơ quan chuyên trách xử lý các lĩnh vực: thủ tục hành chính, quy trình giải quyết thủ tục hành chính (nơi nộp, thành phần hồ sơ, thời hạn giải quyết, các lưu ý liên quan…); hành vi của cán bộ - công chức, viên chức trong thực thi công vụ; đề xuất giải pháp, sáng kiến liên quan quy định thủ tục hành chính,..

Sơ đồ kết nối đường dây nóng qua hạ tầng Tổng đài dịch vụ công 1022.jpg


Nội dung phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp và kết quả trả lời của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền được Tổng đài Dịch vụ công ghi lưu trên hệ thống phần mềm có giá trị như văn bản giấy.

Người dân, doanh nghiệp có những phản ánh, kiến nghị tích cực, đem lại hiệu quả thiết thực sẽ được xem xét khen thưởng. Thủ trưởng đơn vị trực tiếp xử lý phản ánh, kiến nghị có trách nhiệm đề xuất hình thức khen thưởng cho doanh nghiệp, cho người dân.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/7/2018, thay thế Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND ngày 27/6/2014 của UBND tỉnh Đồng Nai quy định việc phối hợp tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Đồng Nai../                                                                         Văn phòng Ban​

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn, diza@diza.vn - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​