Thứ bảy, ngày 4/6/2016
Đường dây nóng
(061) 3892 378 - 0918.535758
HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ NGÀNH XÂY DỰNG

    Nhằm thu thập, tổng hợp và công bố trên phạm vi cả nước những chỉ tiêu trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Xây dựng, ngày 08/8/2018, Bộ Trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 06/2018/TT-BXD về Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Xây dựng;

      Nội dung Thông tư ban hành bao gồm 02 phần: phần Danh mục các chỉ tiêu thống kê ngành xây dựng bao gồm các nhóm, tên chỉ tiêu: Hoạt động đầu tư xây dựng, Phát triển đô thị và nông thôn, Nhà ở - bất động sản và công sở, Vật liệu xây dựng và phần Nội dung chỉ tiêu thống kê ngành xây dựng, quy định cụ thể khái niệm, phương pháp tính, phân tổ chủ yếu, kỳ công bố, nguồn số liệu, cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp.

      Đây là thông tư cập nhật Hệ thống tổng thể các chỉ tiêu thống kê ngành xây dựng thay thế Thông tư số 05/2012/TT-BXD ngày 10/10/2012 và có hiệu lực ngày 25/9/2018. Trong đó giao nhiệm vụ các bộ phận thuộc Bộ Xây dựng và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm thu thập, tổng hợp, tính toán các chỉ tiêu để tổng hợp chung và công bố...

     Các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo chi tiết nội dung tại File Thông tư số 06/2018/TT-BXD ngày 08/8/2018, đính kèm)

Thong tu 06.2018 TT-BXD_Ban hanh He thong chi tieu thong ke nganh xay dung.pdf.pdfThong tu 06.2018 TT-BXD_Ban hanh He thong chi tieu thong ke nganh xay dung.pdf.pdf


(Phòng QL QHXD)

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn, diza@diza.vn - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​