Thứ bảy, ngày 4/6/2016
Đường dây nóng
(061) 3892 378 - 0918.535758
LỒNG GHÉP CÔNG NGHIỆP 4.0 VÀO GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

Ngày 22/8/2018, tại trường Trường Cao đẳng Công nghệ quốc tế Lilama 2 ở Đồng Nai, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) cùng tổ chức Hợp tác quốc tế Đức (GIZ) và tập đoàn Bosch đã ký kết biên bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác công - tư về việc lồng ghép các yêu cầu của Công nghiệp 4.0 vào giáo dục nghề nghiệp.

Dự án này kéo dài trong 3 năm với tổng đầu tư hơn 400.000 Euro với sự đóng góp của Công ty Bosch và GIZ. Bosch và GIZ sẽ lắp đặt phòng thực hành cùng thiết bị đạt chuẩn công nghiệp 4.0 tại trường Lilama 2, điều chỉnh các chương trình đào tạo, phát triển đội ngũ giảng viên, đánh giá hiệu quả dự án,…

Thỏa thuận nhằm mục tiêu tạo sự hợp tác chặt chẽ giữa doanh nghiệp và các bên liên quan trong lĩnh vực đào tạo và phát triển nguồn nhân lực kỹ thuật chất lượng cao nhằm nghiên cứu và thực nghiệm những điều chỉnh trong các chương trình đào tạo kỹ thuật, theo sát nhu cầu của doanh nghiệp trong thời kỳ công nghiệp 4.0 và cuộc cách mạng số, góp phần thúc đẩy sự phát triển nguồn nhân lực kỹ thuật chất lượng cao tại Việt Nam, hướng đến mục tiêu đưa Việt Nam trở thành nước công nghiệp vào năm 2020.

Dự án sẽ được triển khai tại Trường Cao đẳng công nghệ quốc tế Lilama 2, sau đó sẽ nhân rộng tại các cơ sở đào tạo nghề dưới sự hỗ trợ của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội).

                                                                                Phòng Quản lý Lao động (Diza)

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn, diza@diza.vn - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​