Thứ bảy, ngày 4/6/2016
Đường dây nóng
(061) 3892 378 - 0918.535758
HỘI NGHỊ NGHỊ GIAO BAN CÁC CÔNG TY ĐẦU TƯ KINH DOANH HẠ TẦNG KCN ĐỒNG NAI
 

​         Ngày 05/9/2018, Hội nghị giao ban các Công ty Đầu tư Kinh doanh hạ tầng KCN được tổ chức tại Ban Quản lý các KCN Đồng Nai, với sự tham dự của các sở, ngành, UBND các huyện, các Công ty đầu tư kinh doanh hạ tầng KCN và các đơn vị liên quan.

41006961_604442969970662_2958695810780364800_n.JPG


Tại Hội nghị các vấn đề còn tồn tại và khó khăn hiện nay của các KCN chủ yếu gồm: 

- Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, thu hồi đất tại các KCN Amata, Thạnh Phú, Tam Phước, Bàu Xéo, Giang Điền, Sông Mây, Hố Nai, Long Thành, Nhơn Trạch I, An Phước... tiến triển rất chậm; các địa phương có KCN còn vướng bồi thường giải tỏa cần có kế hoạch thực hiện và có báo cáo cụ thể về tình hình thực hiện công tác này. Việc này tác động đến việc hoàn thiện kết cấu hạ tầng KCN được duyệt và quỹ đất còn lại cho thuê của KCN trong thời gian tới khi tỷ lệ lấp đầy các KCN Đồng Nai đã khá cao.

- Việc triển khai khắc phục hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật ngoài ranh KCN vẫn còn chậm, điển hình Đường vào KCN Hố Nai, Đường đấu nối KCN Nhơn Trạch I ra Bến Cam xuống cấp, ô nhiễm khói bụi Đường vào KCN Long Đức; đấu nối thoát nước KCN Tam Phước, KCN Thạnh Phú, Tân Phú, các KCN Nhơn Trạch...

Thông qua Hội nghị, Công ty hạ tầng phối hợp các địa phương đẩy mạnh công tác thực hiện bồi thường giải tỏa, triển khai thu hồi đất thực hiện đúng quy hoạch được phê duyệt; tạo quỹ đất sạch mời gọi đầu tư bên cạnh hoàn thiện kết cấu hạ tầng KCN. Các đơn vị rà soát, báo cáo định kỳ 06 tháng, 01 năm về Ban Quản lý các KCN tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo chỉ đạo.
 
Phối hợp các Sở, Ban ngành có liên quan rà soát các nội dung vướng mắc liên quan đến KCN, nhằm đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hạ tầng thoát nước, giao thông... ngoài ranh KCN, đảm bảo hoạt động KCN.

Cũng thông qua Hội nghị, nhằm tăng cường phối hợp công tác quản lý giữa Ban Quản lý các Khu công nghiệp và các Công ty Đầu tư Xây dựng Kinh doanh Phát triển Hạ tầng khu công nghiệp, để nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác quản lý nhà nước và hoạt động sản xuất kinh doanh đối với các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, Ban Quản lý các KCN Đồng Nai dự thảo Quy chế phối hợp công tác quản lý KCN giữa Ban Quản lý các KCN với các Công ty Đầu tư Kinh doanh hạ tầng KCN. 

(Phòng QL QHXD) 

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn, diza@diza.vn - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​