Thứ bảy, ngày 4/6/2016
Đường dây nóng
(061) 3892 378 - 0918.535758
HỘI THẢO THAM VẤN DỰ THẢO “BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ NHU CẦU ĐÀO TẠO VÀ CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO NĂNG LỰC” DỰ ÁN VIPM

Dự án “Quản lý ô nhiễm các khu công nghiệp thuộc lưu vực sông Đồng Nai Nhuệ - Đáy” (Dự án VIPMP) do Ngân hàng thế giới tài trợ Chính phủ Việt Nam. Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan quản lý tổng thể Dự án. Trong khuôn khổ hoạt động của Hợp phần 3 “Tăng cường năng lực cán bộ quản lý ô nhiễm nước thải công nghiệp, hỗ trợ kỹ thuật và quản lý dự án” do Bộ kế hoạch và Đầu tư chủ trì thực hiện, Ban Quản lý Dự án Hợp phần 3 đã phối hợp với nhóm tư vấn Đánh giá nhu cầu đào tạo thuộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Giải pháp Quản trị Tổng thể I.S.M tiến hành một nghiên cứu “Đánh giá nhu cầu đào tạo mới và xây dựng một Chương trình Đào tạo toàn diện về tăng cường năng lực cán bộ quản lý ô nhiễm nước thải công nghiệp” cho các đối tác Dự án VIPM.

 

 

Ngày 13/09/2018, tại Khách sạn Hoàn Vũ, 549 Trần Hưng Đạo, Q.1, Tp.HCM, Ban quản lý Dự án Hợp phần 3 phối hợp với nhóm tư vấn đánh giá nhu cầu đào tạo của Công ty I.S.M tổ chức hội thảo tham vấn các bên liên quan về dự thảo “Báo cáo đánh giá nhu cầu đào tạo và chương trình nâng cao năng lực”. Tham dự Hội thảo gồm có đại diện của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường và Ban Quản lý các KCN tại 06 tỉnh Dự án tại miền Nam: Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Dương, Long An, Tây Ninh và Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại Hội thảo, các đơn vị tham dự đã có nhiều ý kiến đóng góp cho các nội dung của từng mô-đun đào tạo để hiệu chỉnh phù hợp với nhu cầu đào tạo giai đoạn 2018-2020, tập trung chính vào các mô-đun đào tạo gồm: (1) Quản lý môi trường, (2) Thể chế môi trường và khuôn khổ pháp lý, (3) Kỹ thuật môi trường và (4) Hệ thống trạm quan trắc tự động/AMS.

 

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn, diza@diza.vn - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​