Thứ bảy, ngày 4/6/2016
Đường dây nóng
(061) 3892 378 - 0918.535758
ĐẨY MẠNH TUYÊN TRUYỀN VỀ CHÍNH SÁCH LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG, BHXH

Thời gian gần đây, một số đối tượng xấu đã lợi dụng chủ trương cải cách hệ thống chính sách, pháp luật về lao động, tiền lương và bảo hiểm xã hội của Đảng để tuyên truyền, xuyên tạc không đúng sự thật, kích động, lôi kéo công nhân lao động ngừng việc tập thể, tụ tập đông người bất hợp pháp. Để tăng cường các biện pháp phòng ngừa, bảo đảm an ninh trật tự công cộng, không làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp cần thực hiện một số việc như sau:

Phối hợp với Công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp tăng cường công tác tuyên truyền đến người lao động hiểu đúng, đầy đủ các chính sách cải cách về lao động, tiền lương và bảo hiểm xã hội của Đảng và nhà nước; vận động và hướng dẫn người lao động hiểu đúng và tuân thủ các quy định của pháp luật lao động, nội quy, quy chế của doanh nghiệp, không tự ý ngừng việc làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, việc làm và thu nhập của người lao động.

Chủ động nắm tình hình, kịp thời báo cáo các cơ quan quản lý nhà nước về lao động, cơ quan công an những diễn biến bất thường trong quan hệ lao động tại doanh nghiệp để được hướng dẫn xử lý; đồng thời có biện pháp chủ động phòng ngừa nhằm đảm bảo an ninh trật tự, tài sản của doanh nghiệp.

 Đối với những doanh nghiệp gặp khó khăn, vướng mắc trong công tác tuyên truyền pháp luật lao động, các doanh nghiệp cần báo cáo cơ quan quản lý lao động tại địa phương hoặc công đoàn cấp trên để có sự phối hợp hỗ trợ doanh nghiệp trong việc tuyên truyền, vận động người lao động an tâm làm việc; xử lý kịp thời những kiến nghị, vướng mắc của người lao động để phòng ngừa, hạn chế tranh chấp lao động; chú ý giải quyết các mâu thuẫn tranh chấp lao động giữa người lao động với cán bộ quản lý trực tiếp tại tổ, đội, xưởng sản xuất; đảm bảo chất lượng bữa ăn giữa ca; vệ sinh, môi trường  làm việc của người lao động…xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ tại doanh nghiệp.

Có kế hoạch xây dựng phương án điều chỉnh tiền lương khi Chính phủ ban hành Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng năm 2019, điều chỉnh lương theo thang lương, bảng lương của doanh nghiệp; kế hoạch thưởng cuối năm, việc bố trí nghỉ hàng năm; kế hoạch nghỉ tết của doanh nghiệp…thông báo kịp thời cho người lao động.

                                                               

 ​ Phòng Quản lý Lao động (Diza)

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn, diza@diza.vn - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​