Thứ bảy, ngày 4/6/2016
Đường dây nóng
(061) 3892 378 - 0918.535758
HỘI NGHỊ PHỔ BIẾN HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO NĂM 2018

​          

Hoi nghi C.O.jpg

       Ngày 28/9/2018, tại Khách sạn Đồng Nai, Sở Công Thương phối hợp với Cục Công tác phía nam – Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị phổ biến các Hiệp định thương mại tự do Việt Nam đã ký kết trong thời gian qua nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và tăng trưởng xuất khẩu các mặt hàng chủ lực của tỉnh.

       Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Quang Huy – Phó Cục Trưởng Cục Công tác phía Nam, ông Lê Văn Lộc – Phó Giám đốc Sở Công Thương, ông Nguyễn Quan Phúc – Trưởng phòng phòng QLXNK Khu vực thành phố Hồ Chí Minh – Cục Xuất nhập khẩu Bộ Công Thương, Tiến sỹ Lê Văn Bảy.

        Hội nghị gồm hai chuyên đề:

       1. Tiến sỹ Lê Văn Bảy trình bày chuyên đề sản phẩm nông nghiệp Việt Nam trước yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế và những thông tin cần biết khi nhập khẩu vào một số thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, Liên minh Châu Âu,… và thực tế tại tỉnh Đồng Nai.

       Gồm 07 (bảy) nội dung chính sau:

       - Tổng quan về Đồng Nai

      - Khái niệm rào cản thương mại quốc tế.

      - Các loại rào cản TMQT.

      - Nguyên nhân hình thành rào cản TMQT.

      - Các trở ngại trong xuất khẩu nông sản.

      - Một số lưu ý về thị trường xuất khẩu chính.

C.O.jpg

      2. Ông Nguyễn Quan Phúc - Trưởng phòng phòng QLXNK Khu vực thành phố Hồ Chí Minh – Cục Xuất nhập khẩu Bộ Công Thương trình bày chuyên đề quy tắc xuất xứ hàng hóa các loại C/O ưu đãi.

- Nội dung chuyên đề gồm 03 (ba) nội dung chính như sau:

+ Các FTA Việt Nam đang tham gia và lợi ích từ các FTA.

+ Các loại C/O ưu đãi và thị trường xuất khẩu ưu đãi.

+ Quy tắc xuất xứ hàng hóa.

- Liên quan đến Ban Quản lý các KCN Đồng Nai trong đó có một số lưu ý quá trình cấp C/O mẫu D đối với hàng hóa xuất từ kho ngoại quan như sau:

+ Hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài vào kho ngoại quan, sau đó xuất khẩu ra nước ngoài thì được cấp C/O.

+ Hàng hóa sản xuất trong nước gửi vào kho ngoại quan, sau đó xuất khẩu ra nước ngoài thì được cấp C/O.

+ Tuy nhiên, hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài vào kho ngoại quan hoặc hàng hóa sản xuất trong nước gửi vào kho ngoại quan, sau đó đưa vào nội địa thì trường hợp này không cấp C/O.​

Phòng Quản lý Doanh nghiệp

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn, diza@diza.vn - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​