Thứ bảy, ngày 4/6/2016
Đường dây nóng
(061) 3892 378 - 0918.535758
TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 110/NQ-CP NGÀY 25/8/2018 CỦA CHÍNH PHỦ

Triển khai thực hiện Nghị quyết 110/NQ-CP ngày 25/8/2018 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách liên quan đến đầu tư xây dựng.

Nhằm mục tiêu tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách liên quan đến đầu tư xây dựng; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp; nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng. UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành văn bản nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết 110/NQ-CP ngày 25/8/2018, yêu cầu các sở ngành, UBND các địa phương thực hiện một số nhiệm vụ sau:

- Các sở ngành, UBND các địa phương tăng cường phối hợp giữa cơ quan nhà nước, kết nối thông tin, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong thực hiện các thủ tục về đầu tư xây dựng, đất đai, môi trường, phòng cháy, chữa cháy, kết nối điện, nước.

- Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp các sở ngành liên quan đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai hệ thống cung cấp dịch vụ công trực tuyến trong thực hiện các thủ tục hành chính về đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường; đồng thời phổ biến sâu rộng tới các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp hoạt động đầu tư xây dựng nhằm nâng cao hiệu quả ứng dụng dịch vụ công trực tuyến.

- Giao sở ngành tăng cường công tác đối thoại với người dân, doanh nghiệp, minh bạch hóa thông tin; đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong tiếp nhận, trả lời kiến nghị đối thoại với người dân, doanh nghiệp.

Liên quan đến lĩnh vực đầu tư xây dựng, Chính phủ yêu cầu Bộ Xây dựng cần tập trung hoàn thành một số công việc sau:

- Tiếp tục nghiên cứu, xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung các Luật: Xây dựng, Nhà ở, Kinh doanh bất động sản và Quy hoạch đô thị để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, thực hiện cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 7.

- Khẩn trương xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 32/2015/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, Nghị định số 37/2015/NĐ-CP quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng; trình Chính phủ trong tháng 11/2018.

- Triển khai đồng bộ, kịp thời Đề án đổi mới hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật xây dựng và Đề án đổi mới hệ thống định mức và giá xây dựng đã phê duyệt để làm cơ sở quản lý đầu tư xây dựng, hạn chế thất thoát, lãng phí.

(Nguồn: phòng Quản lý Quy hoạch Xây dựng) 

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn, diza@diza.vn - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​