Thứ bảy, ngày 4/6/2016
Đường dây nóng
(061) 3892 378 - 0918.535758
TÌNH HÌNH XÂY DỰNG VẬN HÀNH NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẬP TRUNG VÀ ĐẤU NỐI NƯỚC THẢI TẠI KCN ÔNG KÈO

Ngày 11/10/2018, Ban Quản lý các KCN đã phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường khảo sát thực tế và làm việc với các doanh nghiệp trong KCN Ông Kèo ghi nhận:

Đến nay, nhà máy xử lý nước thải của KCN Ông Kèo đã lắp đặt máy móc thiết bị hoàn thiện. Trong tháng 10/2018 sẽ vận hành không tải (do chưa thu gom được nước thải của KCN)

Đã xây dựng hoàn thành tuyến thu gom nước thải dọc đường số 2, 9 và số 4. Riêng đường số 4 có tổng chiều dài 5,8 km, đã xây dựng hoàn thành 2,6 km, còn 3,2 km dự kiến sẽ được đầu tư xây dựng trong năm 2019 sau khi nhà nước hoàn thành bồi thường giải tỏa và bàn giao đất.

KCN Ông Kèo hiện nay có 05 doanh nghiệp chưa đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải và chưa có giấy phép xả thải. Có 03/05 doanh nghiệp đang hoạt động, 02/05 doanh nghiệp không hoạt động.

Trong 03 doanh nghiệp đang hoạt động có 01 doanh nghiệp nằm trên đường số 4 đoạn chưa hoàn tất bồi thường giải tỏa do đó chưa có tuyến thu gom nước thải; 02 doanh nghiệp còn lại nằm trên các tuyến đường (số 2 và số 4) đã xây dựng hoàn thành tuyến thu gom nước thải. Các doanh nghiệp này đang thực hiện cải tạo tuyến thu gom nước thải để có thể đấu nối nước thải vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN trong tháng 11.

Một số hình ảnh tại KCN Ông Kèo

 

 

 

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn, diza@diza.vn - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​