Thứ bảy, ngày 4/6/2016
Đường dây nóng
(061) 3892 378 - 0918.535758
DOANH NGHIỆP TỰ KIỂM TRA VIỆC CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG

Theo đó, DN phải tự kiểm tra việc chấp hành pháp luật lao động ít nhất mỗi năm một lần nhằm đánh giá mức độ tuân thủ pháp luật lao động và có giải pháp tuân thủ. Thông tư quy định thời gian kiểm tra do DN quyết định; nội dung tự kiểm tra bao gồm việc tuyển dụng và đào tạo lao động; giao kết và thực hiện hợp đồng lao động...

Thông tư cũng nêu rõ DN phải lập hồ sơ tự kiểm tra (bao gồm: phiếu tự kiểm tra; kết luận tự kiểm tra; văn bản thành lập đoàn tự kiểm tra và các tài liệu, hồ sơ phát sinh). Sau khi kiểm tra, DN chịu trách nhiệm phối hợp với đại diện tập thể lao động báo cáo trực tuyến khi có yêu cầu của Cơ quan Thanh tra lao động.

Thông tư 17/2018/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 01/01/2019.                                                    

  ​Phòng Quản lý Lao động (Diza)

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn, diza@diza.vn - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​