Thứ bảy, ngày 4/6/2016
Đường dây nóng
(061) 3892 378 - 0918.535758
THỰC HIỆN BÁO CÁO ĐỊNH KỲ VỀ LAO ĐỘNG NĂM 2018 VÀ CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG

Nhằm tổ chức thực hiện các quy định pháp luật lao động đồng thời duy trì và ổn định quan hệ lao động trong những dịp cận Tết, các doanh nghiệp cần xây dựng, thực hiện kế hoạch về tiền lương, tiền thưởng và ổn định quan hệ lao động và thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, cụ thể như sau:

1. Xây dựng, thực hiện kế hoạch về tiền lương, tiền thưởng và ổn định quan hệ lao động, doanh nghiệp lưu ý thực hiện:

- Chuẩn bị phương án điều chỉnh tiền lương tối thiểu vùng tại doanh nghiệp khi Chính phủ ban hành Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Đồng thời, xây dựng phương án nâng lương cho những người lao động đủ điều kiện theo quy chế trả lương, trả thưởng của doanh nghiệp. Các phương án này phải có sự tham gia phối hợp của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở;

- Lập kế hoạch chi trả tiền lương, tiền thưởng cuối năm 2018 (mức lương, mức thưởng và thời hạn chi trả…), kế hoạch nghỉ Tết, giải quyết phép năm (xem xét kết hợp nghỉ Tết để lao động ở các tỉnh xa, có điều kiện về thăm gia đình);

- Phối hợp Công đoàn triển khai, thông báo kế hoạch chi trả tiền lương, tiền thưởng và kế hoạch nghỉ Tết cho toàn thể người lao động được rõ, đồng thời tổ chức đối thoại với người lao động để thu thập ý kiến, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng và kịp thời giải quyết các vướng mắc, hạn chế đến mức thấp nhất các tranh chấp lao động và đình công; 

-  Đảm bảo thanh toán đầy đủ, kịp thời tiền lương, tiền thưởng cho người lao động theo kế hoạch, không để xảy ra tình trạng doanh nghiệp nợ tiền lương, tiền thưởng của người lao động; Xem xét hỗ trợ vật chất và phương tiện đi lại cho người lao động trong dịp Tết Nguyên đán. 

2. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ:

 Về chế độ báo cáo định kỳ: Các doanh nghiệp thực hiện các biểu mẫu báo cáo về lao động và gửi về Ban Quản lý trước ngày 05/12/2018, bao gồm các biểu mẫu sau: Mẫu 1 (Báo cáo tình hình sử dụng lao động năm 2018); Mẫu 2 (Báo cáo về việc thành lập Công đoàn, xây dựng Nội quy, Thỏa ước, Thang bảng lương và Nhà ở cho người lao động); Mẫu 3 (Báo cáo tai nạn lao động năm 2018 và báo cáo tai nạn lao động của người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động) và đính kèm phụ lục 1 và phụ lục 2; Mẫu 5 (Báo cáo công tác an toàn vệ sinh lao động); Mẫu 6 (Báo cáo về tình hình sử dụng lao động nước ngoài năm 2018).

Các biểu mẫu báo cáo định kỳ năm 2018 đều đã được cập nhật mẫu mới theo quy định pháp luật lao động và được đăng tải tại website Ban Quản lý (http://diza.dongnai.gov.vn - Biểu mẫu báo cáo - thống kê) hoặc doanh nghiệp có thể liên hệ trực tiếp Ban Quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai để nhận các biểu mẫu.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, doanh nghiệp liên hệ Phòng Quản lý Lao động (0251.3892307 - Ext: 261-265) để được hướng dẫn, giải đáp chi tiết.

Đối với các doanh nghiệp thường xuyên không tuân thủ đúng các quy định về chế độ báo cáo nói chung và báo cáo lao động nói riêng, thì đây sẽ là cơ sở để các cơ quan chức năng tổ chức thanh tra, kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm theo các quy định của pháp luật có liên quan.

3. Quy định mới liên quan đến lao động người nước ngoài:

Ngày 08/10/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 140/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Trong đó, Nghị định 140/2018/NĐ-CP đã bãi bỏ Điều 17 của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 về việc thu hồi giấy phép lao động của lao động người nước ngoài.

Như vậy, căn cứ vào quy định trên, Ban Quản lý các KCN Đồng Nai sẽ không ban hành văn bản xác nhận đã thu hồi giấy phép lao động gửi người sử dụng lao động.                                           

  ​Phòng Quản lý Lao động (Diza)

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn, diza@diza.vn - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​