Thứ bảy, ngày 4/6/2016
Đường dây nóng
(061) 3892 378 - 0918.535758
TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

Nhằm nâng cao chất lượng công trình, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng tại các dự án trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, ngày 08/11/2018 vừa qua, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 14/CT-UBND về việc Tăng cường quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa, Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án, các tổ chức và cá nhân liên quan đến công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng phải xác định chất lượng công trình xây dựng là uy tín, danh dự và trách nhiệm của mình đối với nhân dân; trên cơ sở đó xác định và nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong quá trình thực hiện những nhiệm vụ được giao. Bố trí cán bộ, công chức có năng lực chuyên môn phù hợp thực hiện công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng; củng cố, nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đang thực hiện công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng trong các cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng, các Ban Quản lý dự án chuyên ngành và khu vực.

Chỉ thị nêu rõ trách nhiệm cụ thể của các Sở, Ban, ngành, UBND các địa phương, Chủ đầu tư, các đơn vị tư vấn xây dựng công trình, nhà thầu thi công xây dựng công trình trong công tác quản lý chất lượng công trình trên địa bàn tỉnh. Căn cứ nội dung chỉ thị, trong thời gian tới Ban Quản lý các KCN Đồng Nai sẽ tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, quản lý việc tuân thủ quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng tại các KCN trên địa bàn tỉnh.

Chỉ thị có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08 tháng 11 năm 2018. ​

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn, diza@diza.vn - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​