Thứ bảy, ngày 4/6/2016
Đường dây nóng
(0251)3892378 - 0918535758
THỰC HIỆN QUY ĐỊNH VỀ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Thực hiện quy định về đấu giá tài sản, ngày 13/11/2018 Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai có văn bản gửi các sở ngành, các đơn vị tổ chức liên quan trên địa bàn tỉnh để triển khai thực hiện Quyết định số 16/2018/QĐ-UBND ngày 20/3/2018 của UBND tỉnh về Ban hành quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Theo đó, các đơn vị, tổ chức liên quan trên địa bàn tỉnh nghiên cứu, triển khai thực hiện việc đấu giá theo đúng quy trình của Luật Đấu giá tài sản năm 2016, Quyết định số  16/2018/QĐ-UBND ngày 20/3/2018 của UBND tỉnh. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc đề nghị phản ảnh gửi về Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai để được giải đáp.
Tải văn bản tại đây 2975.signed.pdf2975.signed.pdf

(Phòng QL QHXD)

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn, diza@diza.vn - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​