Thứ bảy, ngày 4/6/2016
Đường dây nóng
(061) 3892 378 - 0918.535758
GIÁM SÁT VIỆC THU GOM, ĐẤU NỐI NƯỚC THẢI CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VÀ TÌNH HÌNH XÂY DỰNG, VẬN HÀNH NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẬP TRUNG CỦA CÁC KCN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về việc giám sát định kỳ tình hình xây dựng, vận hành Nhà máy xử lý nước thải tập trung của các KCN trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Ngày 16/11/2018, Ban Quản lý các KCN Đồng Nai đã ban hành Thông báo số 1254/TB-KCNĐN về Kế hoạch giám sát việc thu gom, đấu nối nước thải của các doanh nghiệp và tình hình xây dựng, vận hành Nhà máy xử lý nước thải tập trung của các KCN trên địa bàn tỉnh Đồng Nai 06 tháng đầu năm 2018.

Theo đó, từ ngày 20/11/2018 đến ngày 24/12/2018 Ban Quản lý các KCN Đồng Nai đã phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện (nơi có KCN liên quan) làm việc với các Công ty đầu tư hạ tầng của các KCN về việc thu gom, đấu nối nước thải của các doanh nghiệp và tình hình xây dựng, vận hành Nhà máy xử lý nước thải tập trung của các KCN trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Đến nay, Ban Quản lý các KCN đang tổng hợp và sẽ có báo cáo gửi UBND tỉnh về tình hình thu gom, đấu nối nước thải của các doanh nghiệp và tình hình xử lý, vận hành nhà máy xử lý nước thải tập trung của các KCN trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Hình ảnh thu mẫu tại KCN Dệt may Nhơn Trạch

thu mau tai KCN det may nhon trach.jpg

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn, diza@diza.vn - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​