Thứ bảy, ngày 4/6/2016
Đường dây nóng
(0251)3892378 - 0918535758
HÀNG NGÀN DÒNG THUẾ ĐÃ ĐƯỢC XÓA BỎ KHI HIỆP ĐỊNH CPTPP CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY 14/01/2019
 

Cắt bỏ các dòng thuế

Các nước tham gia CPTPP hiện tại đều đã phê duyệt lộ trình xóa bỏ thuế quan đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu tại thị trường 11 nước tham gia hiệp định. Trong đó, có 7 nước đưa ra biểu thuế quan áp dụng chung cho tất cả các đối tác của CPTPP là: Việt Nam, Singapore, Australia, New Zealand, Malaysia, Peru và Brunei. Còn 4 nước sẽ ra biểu thuế quan áp dụng riêng cho từng đối tác CPTPP là: Nhật Bản, Canada, Chile và Mexico.

Ngay khi CPTPP có hiệu lực, Canada lập tức xóa bỏ 95% các dòng thuế đối với hàng hóa của Việt Nam xuất khẩu vào nước này. Nhật Bản xóa ngay 86% các dòng thuế và sau 5 năm tăng lên 90% các dòng thuế. Chile xóa bỏ 95,1% dòng thuế và đến năm thứ 8 sẽ tăng lên 99,9%. Peru xóa thuế cho gần 81% hàng hóa của Việt Nam và đến năm thứ 17 sẽ xóa 99,4% các dòng thuế. New Zealand cũng xóa gần 95% các dòng thuế và đến năm thứ 7 sẽ xóa bỏ hoàn toàn thuế quan.

Australia cũng cắt giảm ngay 93% các dòng thuế, các sản phẩm còn lại sẽ theo lộ trình tối đa trong 4 năm sẽ cắt giảm toàn bộ. Malaysia bỏ gần 85% các dòng thuế và lộ trình trong 11 năm sẽ xóa bỏ hoàn toàn thuế quan. Brunei bỏ ngay 92% thuế các mặt hàng và đến năm thứ 11 sẽ bỏ hết thuế nhập khẩu. Mexico xóa ngay hơn 77% các dòng thuế và đến năm thứ 10 sẽ bỏ 98% dòng thuế.

Theo tính toán của Bộ Kế hoạch - đầu tư, CPTPP sẽ giúp cho GDP Việt Nam tăng thêm 1,7 tỷ USD và hơn 4 tỷ USD kim ngạch xuất khẩu vào năm 2035.

Cơ hội cho xuất khẩu tại Đồng Nai

Đồng Nai hiện có hơn 50 ngành hàng xuất khẩu chính và hầu hết những mặt hàng có trong danh mục được xóa bỏ thuế suất thì các doanh nghiệp trong tỉnh đều đang sản xuất. Trong hơn 10 hiệp định thương mại tự do Việt Nam đã ký kết và có hiệu lực thì đây là hiệp định có mức mở cửa sâu rộng nhất; đồng thời mức xóa bỏ thuế cũng lớn nhất. Thực tế, phần lớn doanh nghiệp Đồng Nai đều đã có sự chủ động đón CPTPP từ 2-3 năm trước nên đã có tìm hiểu về ngành hàng đang sản xuất và những đòi hỏi nếu muốn nhận được ưu đãi. Vì vậy, việc thực thi CPTPP tại Đồng Nai được cho là sẽ nhìn thấy hiệu quả nhanh. Những mặt hàng Đồng Nai sẽ có lợi thế là giày dép, dệt may, sản phẩm gỗ, nông sản, điện tử, máy móc, phụ tùng...

  ​Phòng Quản lý Lao động (Diza)

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn, diza@diza.vn - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​