Thứ bảy, ngày 4/6/2016
Đường dây nóng
(061) 3892 378 - 0918.535758
HỌP MẶT, TRAO ĐỔI VÀ RÚT KINH NGHIỆM TRONG CÔNG TÁC TỔ CHỨC HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

Ngày 22/01/2019, Ông Lê Văn Danh – Phó Trưởng ban Ban quản lý các KCN Đồng Nai đã chủ trì buổi họp mặt, trao đổi và rút kinh nghiệm trong công tác tổ chức hội đồng thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường các dự án do Ban Quản lý các KCN Đồng Nai thực hiện.

Tham dự buổi họp mặt có các nhà chuyên gia môi trường có kinh nghiệm trong công tác thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường và các đơn vị tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và các tỉnh thành lân cận.

Tại buổi họp mặt, Ông Lê Văn Danh đã nêu ra những kết quả đạt được trong công tác thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Ban Quản lý các KCN Đồng Nai trong năm 2018 và nêu ra một số vấn đề tồn tại cần tiếp tục hoàn thiện trong năm 2019. Các chuyên gia cũng nêu ra những giải pháp, yêu cầu và kỹ năng cần thiết đối với đơn vị tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường. Các đơn vị tư vấn nêu ra những vấn đề khó khăn trong việc thực hiện lập báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Thông qua buổi họp mặt, các đơn vị tư vấn nắm bắt được những kỹ năng, những vấn đề dễ sai sót trong việc lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, các chuyên gia hiểu được khó khăn của doanh nghiệp, từ đó nâng cao chất lượng trong việc tổ chức hội đồng thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường trong năm tới./.

 

Một số hình ảnh tại buổi họp mặt

 

 

 

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn, diza@diza.vn - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​