Thứ bảy, ngày 4/6/2016
Đường dây nóng
(061) 3892 378 - 0918.535758
TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI KHU CÔNG NGHIỆP, KHU KINH TẾ TRÊN ĐỊA BÀN
 

Nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn, ngày 23/01/2019 vừa qua, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có công văn số 577/BKHĐT-QLKKT yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp thực hiện nội dung chủ yếu về rà soát các dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp; thủ tục đầu tư, thành lập khu công nghiệp; công tác kiểm tra giám sát dự án đầu tư thuộc khu công nghiệp; công tác bảo vệ môi trường, cụ thể:

1. Về các dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp (KCN):

Chỉ đạo rà soát việc thực hiện quy hoạch các KCN đến năm 2020 trên địa bàn để có giải pháp phù hợp. Theo đó, đối với các dự án đầu tư hạ tầng KCN chậm tiến độ, làm việc Chủ đầu tư hạ tầng xác định khó khăn, nguyên nhân và đề xuất biện pháp giải quyết nhằm thúc đẩy tiến độ thực hiện dự án.

Đối với KCN gặp khó khăn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng hoặc không có khả năng thu hút đầu tư thì đề xuất giảm diện tích KCN phù hợp tình hình thực tế.

Đối với KCN nằm trong quy hoạch đã được phê duyệt nhưng chưa thành lập, không đảm bảo điều kiện phát triển hoặc không có khả năng triển khai do nhà đầu tư không có năng lực thì kiên quyết thực hiện các thủ tục chấm dứt dự án theo đúng quy định hoặc tìm đối tác hoặc nhà đầu tư mới đủ năng lực thực hiện hoặc đưa ra khỏi quy hoạch.

2. Về thủ tục đầu tư, thành lập KCN:

Chỉ đạo rà soát việc thực hiện các thủ tục đầu tư, thành lập KCN theo quy định tại các Nghị định quy định về khu công nghiệp, khu kinh tế trong từng thời kỳ. Trường hợp KCN chưa đáp ứng điều kiện hoặc chưa thực hiện đúng và đầy đủ thủ tục theo quy định, đề xuất giải pháp và báo cáo cơ quan thẩm quyền xem xét, quyết định. Chỉ đề xuất thành lập mới KCN khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện về quy hoạch, tỷ lệ lấp đầy, khả năng thu hút đầu tư theo quy định.

3. Về công tác kiểm tra giám sát:

Tăng cường công tác hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện dự án trong KCN, KKT đảm bảo tiến độ. Tổng hợp, đề xuất xử lý dứt điểm các dự án đầu tư trong KCN, KKT đã ngừng hoạt động theo quy định pháp luật, đảm bảo hiệu quả sử dụng đất. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cơ quan thuế, bảo hiểm xã hội nhằm tránh tình trạng tồn đọng, kéo dài việc nợ thuế và bảo hiểm xã hội.

 4. Về công tác bảo vệ môi trường:

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và giám sát việc tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường và đầu tư xây dựng, vận hành các công trình bảo vệ môi trường trong KCN, KKT, nhất là nhà máy xử lý nước thải tập trung của KCN. Thực hiện nghiêm túc quy định về lập, thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường các dự án. Giám sát chặt chẽ các dự án có nguy cơ gây ô nhiểm môi trường, thu hút các ngành nghề phù hợp quy hoạch nhằm giảm thiểu rủi ro trong quá trình thiết kế, thi công, vận hành hệ thống xử lý nước thải tập trung.

Căn cứ các nội dung nêu trên của Bộ Kế hoạch và đầu tư, Ban Quản lý các KCN Đồng Nai thông tin đến các Chủ đầu tư hạ tầng KCN trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, các đơn vị có liên quan biết, thực hiện.​

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn, diza@diza.vn - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​