Thứ bảy, ngày 4/6/2016
Đường dây nóng
(061) 3892 378 - 0918.535758
HỘI THẢO TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH KH-CN TRỌNG ĐIỂM CẤP QUỐC GIA GIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM 2025

​             Ngày 05/3/2019, tại Trường Đại học Bách Khoa thành phố Hồ Chí Minh, Vụ Công nghệ cao - Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội thảo triển khai Chương trình KH-CN trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2025 “Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0”, mã số KC-4.0/19-25.

HT 4.0.jpg

        Tham dự buổi Hội thảo có Ông Đàm Bạch Dương – Vụ trưởng Vụ Công nghệ cao, Bộ Khoa học và Công nghệ – Đơn vị Chủ trì,  Ông Nguyễn Thanh Thủy – Giáo sư Tiến sỹ - Ban chủ nhiệm Chương trình KC-4.0/19-25, Ông Trần Đỗ Đạt – Phó Giám đốc các Chương trình trọng điểm cấp nhà nước, Ông Tào Thành Nam – Chuyên viên chính Vụ Kế hoạch Tài chính – Bộ Khoa học và Công nghệ, Ông Lê Minh Phương – Phó Giáo sư Tiến sỹ - Phó Hiệu Trưởng trường Đại học Bách Khoa thành phố Hồ Chí Minh và Đại diện các viện nghiên cứu, các Trường đại học, doanh nghiệp, cơ quan quản lý nhà nước.

       Hội thảo gồm ba chuyên đề:

      1/  Giáo sư Tiến sỹ Nguyễn Thanh Thủy giới thiệu nội dung khung Chương trình KC – 4.0/19-25:

- Nhiệm vụ năm 2019: Ban chủ nhiệm Chương trình KC-4.0/19-25 chọn được 05 đề tài / 18 đề tài đề xuất cụ thể như sau:

+ Nghiên cứu xây dựng hệ thống trí tuệ nhân tạo, tích hợp cơ sở dữ liệu địa chất dầu khí để đánh giá triển vọng dầu khí. Thử nghiệm tại khu vực Bắc bể Sông Hồng.

+ Nghiên cứu phát triển hệ thống hỗ trợ thực hành tiền lâm sàng Nhi khoa dựa trên công nghệ thực tế ảo.

+ Nâng cao chất lượng tổng hợp tiếng nói tiếng Việt và ứng dụng.

+ Xây dựng nền tảng phục vụ nâng cao chất lượng nhận dạng tiếng nói tiếng Việt và ứng dụng.

+ Xây dựng nền tảng dịch vụ dữ liệu địa chỉ Việt Nam phục vụ phát triển các ứng dụng dân sinh.

- Để Chương trình KC- 4.0/19-25 được triển khai rộng rãi, đáp ứng được yêu cầu thực tiễn, ngày 22/2/2019 Bộ Khoa học và Công nghệ  đã ra thông báo kêu gọi đề xuất đề tài/ dự án khoa học và công nghệ từ các tổ chức, doanh nghiệp khoa học-công nghệ, viện nghiên cứu, trường đại học trên cả nước.

- Mục tiêu của Chương trình nhằm nghiên cứu ứng dụng, phát triển và chuyển giao một số công nghệ chủ chốt của công nghiệp 4.0 mà Việt Nam có lợi thế và nhằm hỗ trợ thí điểm đổi mới một số mô hình quản trị, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong một số lĩnh vực chủ chốt theo hướng chuyển đổi số.

- Thời gian nhận đề xuất từ 1.3.2019 đến hết ngày 15.3.2019, các nhiệm vụ sẽ được triển khai trong năm 2020.

HT 4.0.1.jpg

       2/ Ông Trần Đỗ Đạt – Phó Giám đốc các Chương trình trọng điểm cấp nhà nước – Báo cáo về thủ tục, quy trình quản lý Chương trình khoa học công nghệ cấp quốc gia.

Chương trình KH-CN trọng điểm cấp quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng và quản lý được quy định cụ thể tại Thông tư số 05/2015/TT-BKHCN ngày 12/3/2015, có hiệu lực từ ngày 01/5/2015.

      3/ Ông Tào Thành Nam – Chuyên viên chính Vụ Kế hoạch – Tài chính, Bộ Khoa học – Công nghệ: Báo cáo về các thủ tục liên quan đến việc bố trí kinh phí thực hiện đề tài cấp quốc gia gồm trình tự các bước sau:

- Tổng hợp phân bổ kinh phí đợt 2 năm 2019 gửi Bộ Tài chính trước ngày 30/4/2019.

- Xử lý các điều chỉnh, bổ sung còn lại của kế hoạch 2019 trước ngày 30/8/2019.

- Bộ, ngành địa phương xây dựng kế hoạch KH-CN năm 2020 gửi Bộ Khoa học và Công nghệ trước 30/6/2019.

- Bộ Khoa học Công nghệ tổng hợp kế hoạch KH-CN năm 2020 gửi Bộ Tài chính trước 20/7/2019.

- Báo cáo với các cơ quan của Quốc hội (UBKHCN, UBTCNS, UBKT).

- Ngay sau khi được Quốc hội thông qua, hướng dẫn Bộ, ngành, địa phương nội dung kế hoạch KH-CN 2020.

- Giao dự toán 2019 cho các đơn vị trực thuộc trước ngày 31/12/2019.

        Chương trình KC 4.0 có sự khác biệt nhiều so với các chương trình KC khác. Đó là Chương trình định hướng vào doanh nghiệp, ưu tiên các nhiệm vụ có doanh nghiệp tham gia theo cơ chế nhà nước và doanh nghiệp cùng bỏ kinh phí thực hiện. “Chương trình không đặt nặng nhiệm vụ phải có bài báo hay đào tạo mà là những sản phẩm cụ thể, tác động tới thị trường, có tính lan tỏa trong xã hội”.

        Trong khi các Chương trình KC khác làm theo giai đoạn, thường là 5 năm/lần, sau đó tổng kết rồi thực hiện tiếp thì KC 4.0 là chương trình đặc biệt nên sẽ được thực hiện luôn trong vòng 7 năm, sau đó mới tổng kết đánh giá để triển khai tiếp. Chương trình cũng nhận triển khai kết quả của các chương trình KC khác, nếu đưa ra được các sản phẩm cụ thể. Đối với Chương trình KC 4.0 sản phẩm phải là hữu hình và triển khai được ngay. 

      Phòng Quản lý Doanh nghiệp​

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn, diza@diza.vn - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​