Thứ bảy, ngày 4/6/2016
Đường dây nóng
(061) 3892 378 - 0918.535758
ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG TRONG THỜI GIAN QUA

Những năm gần đây, môi trường làm việc của công nhân lao động tại các KCN đã từng bước được cải thiện, quan hệ lao động giữa người lao động và người sử dụng lao động phát triển theo hướng tích cực, các doanh nghiệp đã quan tâm tới việc cải thiện điều kiện làm việc, quan tâm thực hiện các chế độ, chính sách cho người lao động, tạo điều kiện cho tổ chức Công đoàn cơ sở hoạt động;

Bên cạnh đó, công tác quản lý lao động còn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời từ các cơ quan Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, sự phối hợp nhịp nhàng từ các cơ quan liên quan trong công tác quản lý lao động. Việc phát triển mạng lưới thông tin 02 chiều từ các cơ quan Nhà nước đến các Doanh nghiệp đã tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình thực hiện các nhiệm vụ quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực.

Tuy nhiên, bên cạnh mặt thuận lợi, thì lĩnh vực lao động, trong đó có vấn đề quan hệ lao động là lĩnh vực tương đối khó do phụ thuộc nhiều vào ý chí của các bên và việc giải quyết chủ yếu dựa vào các chủ thể tham gia quyết định là người sử dụng lao động và người lao động. Công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực lao động cũng gặp khó khăn bởi yếu tố này;

Theo ý kiến của các doanh nghiệp, việc điều chỉnh tiền lương tối thiểu hàng năm và các quy định về xây dựng thang, bảng lương hiện nay đang gây khó khăn cho các doanh nghiệp, không mang tính linh hoạt dẫn đến việc xây dựng thang, bảng lương hiện nay chỉ mang tính hình thức, chi phí về tiền lương của doanh nghiệp ngày càng tăng cao nhưng năng suất lao động không tăng;

Các KCN trên địa bàn tỉnh Đồng Nai khá rộng, đồng thời với sự đa dạng của các quốc gia đầu tư, ngành nghề đầu tư và số lượng lao động khá lớn nên công tác quản lý nhà nước về lao động tại các KCN Đồng Nai cũng gặp không ít khó khăn trong việc đảm bảo phát triển mối quan hệ lao động hài hoà, ổn định và phát triển giữa các doanh nghiệp và người lao động.

Việc thực hiện các công tác nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động tại các KCN cũng gặp trở ngại trong nguồn vốn thực hiện, quỹ đất, công tác quản lý các hoạt động sau khi tiến hành đầu tư xây dựng, sự tham gia của các doanh nghiệp và bản thân người lao động.

  ​Phòng Quản lý Lao động (Diza)

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn, diza@diza.vn - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​