Thứ bảy, ngày 4/6/2016
Đường dây nóng
(061) 3892 378 - 0918.535758
ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC TUYỂN SINH ĐÀO TẠO GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM

Trong đào tạo đã huy động các doanh nghiệp tham gia xây dựng chuẩn đầu ra, tạo việc làm, tuyển dụng sau tốt nghiệp. Điều đó cho thấy nhận thức của xã hội về giáo dục nghề nghiệp đã có nhiều chuyển biến, và cũng khẳng định bước phát triển của giáo dục nghề nghiệp.

Nhiều cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã thực hiện tốt nội dung gắn kết giữa đào tạo với thị trường lao động, với các doanh nghiệp thông qua việc ký kết hợp đồng hợp tác với doanh nghiệp trong tuyển sinh, tổ chức đào tạo và giải quyết việc làm cho học sinh sinh viên tốt nghiệp. Nhiều trường tổ chức ngày hội việc làm, cam kết giải quyết việc làm cho học sinh, sinh viên sau tốt nghiệp, trả lại học phí nếu học sinh, sinh viên tốt nghiệp không có việc làm với mức thu nhập thoả đáng...

Tuy nhiên, công tác tuyển sinh còn khó khăn, doanh nghiệp thiếu lao động nhưng lại tuyển dụng lao động có kỹ năng ít, chủ yếu tuyển dụng lao động phổ thông. Về các cơ sở giáo dục nghề nghiệp nhiều trường tuyển sinh vượt chỉ tiêu kế hoạch, nhưng bên cạnh đó nhiều trường tuyển sinh khó khăn.

Từ những mặt đạt được và những khó khăn trong năm 2018, năm 2019 giáo dục nghề nghiệp đã xác định 6 nhiệm vụ trọng tâm tiếp tục tao đột phá là: công tác thể chế, xây dựng hoàn thiện văn bản pháp luật; trao quyền tự chủ cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp; Gắn kết với doanh nghiệp; Chuẩn hoá các điều kiện đảm bảo chất lượng và Tiếp tục đấu mạnh công tác tuyên truyền, truyền thông về giáo dục nghề nghiệp.

 ​ Phòng Quản lý Lao động (Diza)

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn, diza@diza.vn - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​