Thứ bảy, ngày 4/6/2016
Đường dây nóng
(061) 3892 378 - 0918.535758
TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP ĐẢM BẢO AN TOÀN VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY TRONG CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

Ngày 11/3/2019, Ban Quản lý các KCN Đồng Nai ban hành Văn bản số 684/KCNĐN-QHXD về tăng cường đảm bảo an toàn phòng cháy và chữa cháy trong các KCN.

          Mục đích nhằm tăng cường thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy và chữa cháy trong các KCN địa bàn tỉnh năm 2019, Ban Quản lý các KCN Đồng Nai yêu cầu các Công ty hạ tầng KCN thực hiện:

1. Xây dựng kế hoạch tăng cường thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ nhằm nâng cao tính chiến đấu, tránh bị động, bất ngờ và tăng cường trong công tác chỉ huy, chỉ đạo về chiến thuật; huy động lực lượng, phương tiện tham gia cứu nn, cứu hộ và PCCC trong các KCN.

          2. Tổ chức tập luyện và tham gia đầy đủ về kiểm tra nghiệp vụ chữa cháy do Công an tỉnh tổ chức.

3. Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền đầy đủ về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nhằm nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của cán bộ công nhân viên, người lao động và các doanh nghiệp trong khu công nghiệp trong việc chấp hành các quy định về an toàn công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

          4. Thông báo bằng văn bản đến các doanh nghiệp trong KCN biết, để tổ chức tập luyện và tham gia kiểm tra nghiệp vụ chữa cháy theo các Kế hoạch chuyên ngành.

5. Rà soát thực hiện và phối hợp thực hiện công tác đảm bảo phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ theo quy chế phối hợp PCCC giữa các KCN, giữa các doanh nghiệp trong KCN.

          Ban Quản lý các KCN yêu cầu các Công ty hạ tầng KCN xây dựng kế hoạch và thực hiện đầy đủ các nội dung, trường hợp vướng mắc báo cáo Ban Quản lý các KCN, Công an tỉnh để được hướng dẫn.

          (Đính kèm Văn bản số 684/KCNĐN-QHXD ngày 11/3/2019 của Ban Quản lý các KCN Đồng Nai)​684.signed.pdf684.signed.pdf

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn, diza@diza.vn - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​