Thứ bảy, ngày 4/6/2016
Đường dây nóng
(0251)3892378 - 0918535758
ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC ĐẢM BẢO AN NINH TRẬT TỰ TẠI CÁC KCN ĐỒNG NAI

Thuận lợi

Xác định được tầm quan trọng của các KCN nên ngay từ thời gian đầu hình thành các KCN, công tác đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội (ANCT và TTATXH) tại các KCN đã được các cấp chính quyền tại Đồng Nai quan tâm và tổ chức thực hiện các biện pháp nhằm đảm bảo tạo môi trường thuận lợi và tuyệt đối an toàn cho các doanh nghiệp, nhất là các nhà đầu tư nước ngoài yên tâm đầu tư, sản xuất, người lao động yên tâm làm việc.

Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành Đề án đảm bảo an ninh cho người lao động làm việc tại các doanh nghiệp trong các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, trong đó xác định rõ các mục tiêu và nhiệm vụ cụ thể về việc đảm bảo an ninh tại các Khu công nghiệp. Ngoài ra, các cơ quan liên quan đến công tác đảm bảo ANCT và TTATXH tại các KCN đã tổ chức ban hành và ký kết các Quy chế phối hợp trong công tác này.

Các doanh nghiệp chấp hành ngày càng tốt các quy định pháp luật liên quan đến việc đảm bảo quyền lợi của người lao động và bắt đầu quan tâm đến công tác chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của người lao động; giảm dần các tranh chấp lao động tập thể và đình công. 

Khó khăn

Trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và phát triển kinh tế ở Đồng Nai, các KCN là nơi tập trung các nguồn vốn với nhiều vật tư, thiết bị có giá trị kinh tế cao và nhiều người lao động trong và ngoài nước. Chính vì vậy, các KCN Đồng Nai địa bàn hoạt động của các loại tội phạm về kinh tế và hình sự và trở thành mục tiêu phá hoại của các phần tử xấu.

Lao động tại các KCN Đồng Nai chủ yếu là lao động nhập cư (chiếm 60%), sinh sống tại các khu vực nhà trọ xung quanh các KCN, công tác quản lý nhân, hộ khẩu, đăng ký tạm trú, tạm vắng gặp nhiều khó khăn và phức tạp do người lao động thuộc thành phần này thường xuyên thay đổi chỗ ở và nơi làm việc nên chủ nhà trọ gặp khó khăn và ngại khó không đăng ký tạm trú, tạm vắng cho người ở trọ hoặc đăng ký mang hình thức đối phó (chỉ đăng ký cho những người ở lâu dài, có đủ thủ tục), khi có thay đổi không báo cáo cơ quan chức năng.

Tại các doanh nghiệp, tình trạng làm hồ sơ giả, thay đổi tên họ, lai lịch tạm trú không đầy đủ, rõ ràng trong khi bộ phận nhân sự của doanh nghiệp không thể có các nghiệp vụ liên quan để phát hiện kịp thời; Các doanh nghiệp hoạt động tại các KCN chủ yếu thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh nên chưa quan tâm nhiều đến các công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội chung của cả KCN. 

Đời sống của người lao động vẫn còn gặp nhiều khó khăn do nhiều yếu tố khác nhau dẫn đến các tranh chấp lao động tập thể và đình công vẫn luôn diễn ra, dẫn đến tình hình mất an ninh trật tự.

  ​Phòng Quản lý Lao động (Diza)

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn, diza@diza.vn - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​