Thứ bảy, ngày 4/6/2016
Đường dây nóng
(0251)3892378 - 0918535758
HOÀN THIỆN KHUNG PHÁP LÝ CHO HOẠT ĐỘNG DẠY NGHỀ

Đây là nội dung trong hội thảo tham vấn về sửa đổi Bộ Luật Lao động dành cho các chuyên gia trong lãnh vực giáo dục nghề nghiệp do Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp tổ chức.

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm và cho ý kiến đề xuất một số nội dung trong Bộ Luật Lao động sửa đổi như: Cần rà soát lại các định nghĩa, thuật ngữ vì điều này có ý nghĩa quan trọng trong việc xây dựng các điều khoản quy định liên quan trong trong bộ luật; dự thảo sửa đổi cần khuyến khích doanh nghiệp hợp tác với cơ sở giáo dục nghề nghiệp để đào tạo các trình độ sơ cấp, trung cấp, cao đẳng và các chương trình đào tạo thường xuyên ở tất cả các khâu từ xây dựng chương trình, tổ chức đào tạo, kiểm tra đánh giá thông qua các cơ chế cụ thể như hội đồng tư vấn nghề ở cấp trường và hội đồng kỹ năng ngành; người sử dụng lao động và cơ sở giáo dục nghề nghiệp nên ký kết hợp đồng đào tạo khi hợp tác đào tạo, các nội dung liên quan đến hợp đồng đào tạo cần quy định cụ thể trong Bộ Luật Lao động...​

 

  ​Phòng Quản lý Lao động (Diza)

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn, diza@diza.vn - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​