Thứ bảy, ngày 4/6/2016
Đường dây nóng
(061) 3892 378 - 0918.535758
ĐIỂM TIN PHÁP LUẬT THÁNG 4 NĂM 2019 (Phần 2)

​          A.   Lĩnh vực pháp luật: Hành chính

          4. Thông tư số 02/2019/TT-BTTTT ngày 08/3/2019 do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành hướng dẫn về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

          a) Ngày hiệu lực: 22/4/2019.

          b) Phạm vi điều chỉnh/ Nội dung: Theo đó, thông tin quảng bá hình ảnh của các Bộ được cung cấp qua các phương thức sau:

- Hoạt động đối ngoại của Bộ;

          - Cổng thông tin điện tử của Bộ, các cơ quan chuyên môn thuộc Bộ, cơ quan, bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài;

- Hệ thống dữ liệu quảng bá hình ảnh của Bộ;

- Xuất bản phẩm bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài;

- Sản phẩm báo chí của các phương tiện thông tin đại chúng trong nước;

- Sản phẩm của các cơ quan thông tấn, báo chí, truyền thông nước ngoài;

- Sản phẩm truyền thông phổ biến qua mạng internet;

- Các hoạt động tiếp xúc, hợp tác với các cơ quan báo chí nước ngoài;

          - Các hoạt động truyền thông của các sự kiện lớn tổ chức trong và ngoài nước;

          - Các phương thức hoạt động thông tin đối ngoại khác theo quy định của pháp luật.

          Các đơn vị chuyên môn, cơ quan báo chí thuộc các Bộ có trách nhiệm cung cấp thông tin và dữ liệu quảng bá hình ảnh của Bộ trên các phương tiện truyền thông.

          5. Nghị định số 23/2019/NĐ-CP ngày 26/02/2019 của Chính phủ về hoạt động triển lãm

          a) Ngày hiệu lực: 15/4/2019.

          b) Phạm vi điều chỉnh/ Nội dung: Nghị định này quy định về hoạt động tổ chức, phối hợp tổ chức triển lãm không vì mục đích thương mại thực hiện tại Việt Nam và đưa ra nước ngoài.

          Nghị định này không điều chỉnh: Triển lãm mỹ thuật, nhiếp ảnh; Các triển lãm xuất bản phẩm, bảo vật, cổ vật; triển lãm thuộc hệ thống bảo tàng; Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội quốc gia thực hiện theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội của địa phương thực hiện theo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố; Hoạt động trưng bày tác phẩm, hiện vật, tài liệu thuộc sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp của tổ chức, cá nhân tại trụ sở của tổ chức hoặc tại nhà riêng của cá nhân trong các hoạt động mang tính chất nội bộ.

          Áp dụng đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam; tổ chức quốc tế; tổ chức, cá nhân nước ngoài liên quan đến hoạt động triển lãm quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định này.

          B. Lĩnh vực pháp luật: Doanh nghiệp

          6. Nghị định số 05/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ về kiểm toán nội bộ

          a) Ngày hiệu lực: 01/4/2019.

          b) Phạm vi điều chỉnh/ Nội dung: Theo đó, quy định 03 trường hợp doanh nghiệp bắt buộc phải kiểm toán nội bộ, gồm:

- Công ty niêm yết;

          - Doanh nghiệp mà Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ là công ty mẹ hoạt động theo mô hình công ty mẹ - con;

          - Doanh nghiệp Nhà nước là công ty mẹ hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con.

          Nghị định cũng quy định khuyến khích các doanh nghiệp khác thực hiện công tác kiểm toán nội bộ thông qua việc đi thuê tổ chức kiểm toán độc lập.

          7. Thông tư số 09/2019/TT-BTC ngày 15/02/2019 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành sửa đổi một số nội dung tại các Phụ lục của Thông tư 65/2017/TT-BTC về Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

          a) Ngày hiệu lực: 01/4/2019.

          b) Phạm vi điều chỉnh/ Nội dung: Theo đó, một số cụm từ trong nội dung tại Phụ lục I về Danh mục hàng hóa xuất, nhập khẩu Việt Nam được sửa đổi như sau:

          - Tại phân nhóm 8436.10: cụm từ "Máy chế biến thức ăn gia súc" được thay đổi thành " Máy chế biến thức ăn cho động vật"

          - Tại phân nhóm 8438.10: cụm từ "Máy làm bánh mỳ" được thay đổi thành "Máy làm bánh"

          - Tại nhóm 84.38 và phân nhóm 8479.20: cụm từ "dầu hoặc chất béo thực vật" thay đổi thành "dầu hoặc chất béo thực vật không bay hơi"

          - Tại nhóm 85.22: cụm từ “đồ phụ trợ” thay đổi thành “phụ kiện”

          - Tại nhóm 85.39: cụm từ "đèn hồ quang" thay đổi thành "bóng đèn hồ quang"; cụm từ “đèn đi-ốt phát quang (LED)” thay đổi thành “bóng đèn đi-ốt phát quang (LED)”.

          Ngoài ra, Thông tư quy định một số sửa đổi tại Phụ lục II về 06 quy tắc tổng quát giải thích việc phân loại hàng hóa./.

                                                  Văn phòng Ban

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn, diza@diza.vn - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​